દિવ્ય જીવન એ વાસ્તવિકતા છે

“દિવ્ય જીવન એ વાસ્તવિકતા છે જે બદલાતું નથી, જે કાયમી હોય છે, જે આનંદ અને જ્ઞાનથી ભરેલું હોય છે અને આ ભૌતિક જીવન હંમેશા બદલાતું રહે છે, કોઈ સ્થિરતા નથી હોતી અને આપણે જ્યાં ઊભા હોઈએ છીએ ત્યાં સામાન્ય અજ્ઞાનતા હોય છે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ...

ખોટો સંન્યાસ

“ખોટો સંન્યાસ પણ ભૌતિક રૂપમાં કંઈક ત્યાગ કરતો હોય છે જો કે તેનો કૃષ્ણ ચેતનામાં ખરેખર ઉપયોગ કરી શકાય છે જે તેને અસરકારક રીતે આધ્યાત્મિક બનાવે છે. કેટલાક ખોટા અહંકારને કારણે, ખોટો સંન્યાસ પણ તપસ્યા કરી રહ્યો હોય છે, જે આધ્યાત્મિક ગુરૂ દ્વારા અધિકૃત હોતો નથી. ખોટા...

માયાપુર ધામમાં સ્પિરિચ્યુઅલ સફારી

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામીની સ્પિરિચ્યુઅલ સફારી ૧૨ થી ૨૦ માર્ચ દરમિયાન માયાપુરમાં થશે. તેમાં સમાવેશ થશે…  – ગંગા સનસેટ ટૂર  – ગોશાળા સેવા  – જગન્નાથ મંદિર ખાતે જપ રીટ્રીટ  – વૈદિક તારામંડળ મંદિરનું વિશેષ ટેમ્પલ ટૂર અને  – મેજિક અને...

સફારીની જાહેરાત!

પ્રિય ભક્તગણ. કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. શ્રી ગુરુ અને શ્રી ગૌરાંગની જય. જેમ કે શ્રી શ્રીમદ્ શ્રીલ જયપતાકા સ્વામી દ્વારા ૨ દિવસ પહેલા જાહેરાત કરી હતી તેમ, બાંગ્લાદેશ સફારી રદ કરવામાં આવી છે. ચિત્તાગોંગ મંદિરનું ઉદઘાટન અને...

શું કોઇ ચિંતા સુખાવહ છે?

“ભક્તિમય સેવામાં આપણે વિલાપ કરીએ છીએ કે આપણે આપણા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ખૂબ વિકસીત નથી, કે આપણે અર્ચાવિગ્રહને, આધ્યાત્મિક ગુરુને પ્રસન્ન કરી શકતા નથી. પરંતુ તે વિલાપ, તે ચિંતા ખરેખર સુખાવહ છે કારણ કે તે એક વાસ્તવિક વિચારણા છે. તે પ્રેમ પર આધારિત છે.” શ્રી...

ભગવાનના પ્રેમની સર્વોચ્ચ પૂર્ણતાની વાસ્તવિક અનુભૂતિ કેવી રીતે મેળવવી

“ભગવાનના પ્રેમની સર્વોચ્ચ પૂર્ણતાની વાસ્તવિક અનુભૂતિ મેળવવા માટે, મનુષ્યએ ભગવાનને જેની જરૂર છે તે સંતોષવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે; ભગવાનને બિનશરતી પ્રેમની જરૂર છે. જો તમે તેમને તે રીતે પ્રેમ કરો છો તો તમે તેમને તે આપી રહ્યા છો જે તેઓ ઇચ્છે છે. તે પ્રેમ છે. હું તમને...