કૃષ્ણ જુએ છે કે શિષ્ય કેવી રીતે ગુરુની સેવા કરે છે

“કૃષ્ણ જુએ છે કે શિષ્યો કેવી રીતે તેમના ગુરુની સેવા કરે છે, અને તે મુજબ તેઓ તેમની કૃપા કરે છે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ ૧૪ મી એપ્રિલ, ૨૦૧૧ શ્રીધામ...

કેવી રીતે સારી રીતે સ્થિત થવું?

“શિખાઉ તબક્કામાં, ભક્તોને ખબર નથી હોતી કે શું કરવું જોઈએ અને શું કરવું જોઈએ નહીં. તેથી, તેમને એક પ્રમાણિત આધ્યાત્મિક ગુરૂની જરૂર હોય છે. જ્યારે શિખાઉ ભક્તને કોઈ વિચાર આવે છે, ત્યારે તે આવા ગુરુની સલાહ લે છે અને શોધે છે કે તે કોઈ ચોક્કસ પ્રવૃત્તિ સાથે આગળ વધી શકે છે કે...

કૃષ્ણ અને ગુરુની સેવા કરવાની હકારાત્મક ઇચ્છા

“કૃષ્ણ અને આધ્યાત્મિક ગુરુની સેવા કરવાની હકારાત્મક ઇચ્છા, ભક્તિમય સેવા સાથે વધુ જોડાયેલ રહેવું અને વધુ ભક્તિમય સેવા માટે એક લાલસા વિકાસીત કરવી એ પૂર્ણતાના મહત્વપૂર્ણ માપદંડ છે. જેટલી વધુ આપણે કૃષ્ણની ઇચ્છા કરીએ છીએ, તેટલા વધુ આપણે ભૌતિક ઇચ્છાઓની જાળમાંથી મુક્ત...

ત્રણ પરીક્ષણ

“ત્રણ પરીક્ષણો છે – સાધુ, શાસ્ત્ર અને ગુરુ જેમાં આપણે કંઈક મૂકી શકીએ છીએ. આ તપાસ અને સંતુલન પ્રણાલી છે. ભૂતકાળમાં રહી ચુકેલા મહાન આત્માઓના ઉદાહરણોથી આપણે શીખી શકીએ છીએ, આ સાધુ પ્રમાણ છે. પછી આપણી પાસે શાસ્ત્ર છે – પુસ્તકો જ આધાર છે; બધું વેદો પર આધારીત છે....

કેટલાક સંકટ સમયે પણ

“કેટલાક સંકટ સમયે પણ, કોઈક અથવા અન્ય રીતે, ભક્તો હંમેશાં કૃષ્ણની દયાથી ખુશ રહે છે. નિર્વિશેષવાદીઓનું માનવું છે કે જો કોઈ સમસ્યા ન હોય તો જ આપણે શાંતિ મેળવી શકીએ છીએ, પરંતુ કૃષ્ણ-ભક્તિ એટલી શક્તિશાળી છે કે સૌથી મોટી સમસ્યા વચ્ચે પણ તમે શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ રહી શકો છો....

કૃષ્ણભાવનામૃત દરેક માટે છે કારણ કે…

“કૃષ્ણભાવનામૃત દરેક માટે છે કારણ કે તેઓને આની ઇચ્છા છે. સમસ્યા એ છે કે વાસ્તવમાં એ ઇચ્છાઓ કૃષ્ણ માટે છે, પરંતુ તેઓ આ જાણતા નથી. જો તેમને ખબર પડે કે કૃષ્ણ કેટલા અદ્ભુત છે, તો પછી દારૂડિયાને પણ સમજાય કે તેની વ્હિસ્કીમાં, કૃષ્ણ પ્રવાહીનો મીઠો સ્વાદ છે!” શ્રી શ્રીમદ્...