આપણે નાના કણ છીએ …

“આપણે આ આધ્યાત્મિક શક્તિના નાના કણ છીએ, જેમ આગમાંથી ચિનગારી આવે છે. આગની બહાર, કૃષ્ણની દયાથી બહાર – આપણે આપણી આધ્યાત્મિક શક્તિ ગુમાવીએ છીએ. જ્યારે આપણે કૃષ્ણના આશ્રય હેઠળ રહીએ છીએ – ત્યારે આપણે આપણી પૂર્ણ આધ્યાત્મિક શક્તિ સાથે હોઈએ છીએ ” શ્રી...

દીક્ષા લેવી – તેનો અર્થ શું છે?

“દીક્ષા લેવી એ ના ફક્ત વચન લેવું, વ્યક્તિગત અભ્યાસ કરવો પણ ભગવાન ચૈતન્યને સમર્પણ કરવું અને માટે શક્ય તેટલી સેવા કરવાનો પ્રયાસ કરવો. આપણે ખૂબ નસીબદાર છીએ કે આપણી પાસે સેવા કરવા માટે પ્રભુપાદ છે અને આ સંદેશ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાવા માટે કૃષ્ણ દ્વારા તેમને મોકલવામાં...

કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઇચ્છતા હતા કે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવે

“કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઇચ્છતા હતા કે લોકોને, જીવાત્માઓને જાગૃત કરવામાં આવે, તેમને તે સ્તર પર, કૃષ્ણભાવનામૃતના સ્તર પર લાવવામાં આવે કે જેને કૃષ્ણએ વ્યક્તિગત રૂપે ત્યારે પ્રદાન કર્યો હતો જ્યારે તેઓ હાજર હતા, જ્યારે ભગવાન આ પૃથ્વી પર ચાલી રહ્યા હતા. સર્વોચ્ચ...

સુખ શરીરની મર્યાદાની બહાર છે

૧૯૭૩ અથવા તેના પછી, મને તીવ્ર તાવ હતો. પરંતુ વૃંદાવનમાં ભક્તિરસામૃતસિન્ધુ પર શ્રીલ પ્રભુપાદના વ્યાખ્યાનને સાંભળ્યા પછી, હું ખૂબ જ આનંદનો અનુભવ કરી રહ્યો હતો. પરંતુ શારીરિક રીતે મને તીવ્ર તાવ હતો અને હું પીડિત હતો, પરંતુ આધ્યાત્મિક રીતે હું ખૂબ જ આનંદિત હતો! તેથી મને...

પવિત્ર ધામમાં વૈષ્ણવ અપરાધ

વૃંદાવનમાં આપણે જે પણ પુણ્ય કર્મ કરીએ છીએ તેનો લાભ ૧૦૦૦ ગણો હોય છે, પરંતુ જો આપણે કોઈ પણ પાપ કર્મ કરીએ છીએ તો તેનું પરિણામ ૧૦૦૦ ગણું વધારે હોય છે. તો જગન્નાથ દાસ બાબાજીએ કહ્યું કે વૃંદાવનમાં ગરમી વધારે છે, ગરમી વધારે છે. તાપમાન ગરમ નથી, પણ પાપ કાર્યોની ગરમી. જો કોઈ...

નિર્દોષ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવી રહ્યા છે

“આજે આ દુનિયામાં આપણે જોઈ શકીએ કે કેટલાક રાક્ષસ છે અને મોટા ભાગના લોકો નિર્દોષ છે અને આ રાક્ષસ દ્વારા તેઓને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવી રહ્યા છે. અને કારણ કે આ રાક્ષસ એક એવો દૃઢ નિશ્ચય દર્શાવી રહ્યા છે કે નિર્દોષ લોકો વિચારી રહ્યા છે ‘અરે હા તેઓ ઠીક છે’....