દરેક વખતે જ્યારે કોઈ એક પુસ્તક ખરીદવામાં આવે છે…

“દરેક વખતે જ્યારે કોઈ એક પુસ્તક ખરીદવામાં આવે છે, તો એનો અર્થ એ છે કે તેની સાથે નવા પુસ્તકો પણ પ્રકાશિત થશે, તેમ જ ભારતમાં પ્રભુપાદની પરિયોજનાનું નિર્માણ થશે. તેથી શ્રીલ પ્રભુપાદના વધુ પુસ્તકો ખરીદવા, પુસ્તકોનું વિતરણ કરવાનું આ એક વધુ પ્રોત્સાહન છે.” શ્રી...

અનર્થ-નિવૃત્તિનો તબક્કો

“ભક્તિમય જીવનમાં અનર્થ-નિવૃત્તિ નામનો એક તબક્કો હોય છે. આ તબક્કા દરમિયાન, એવું જોવા મળે છે કે આપણે કેટલીક વાર ‘ઘટ્ટ’ અથવા ઉત્સાહભેર સેવા કરીએ છીએ, અને અન્ય સમયે આપણે ‘કૃશ’ અથવા નિરુત્સાહીત રીતે સેવા કરીએ છીએ. આ રીતે, આપણી ભક્તિમય સેવા...

આપણે માયાથી સાવધાન રહેવું પડશે

આપણે માયાથી સાવધાન રહેવું પડશે. જ્યારે કોઈ ભક્તનું હૃદય ખૂબ નરમ હોય છે, ત્યારે તે ભક્તિનું બીજ રોપવાનું એક યોગ્ય સ્થાન બનાવે છે. તે ભૌતિક પ્રવૃત્તિના બીજ રોપવા માટે એક યોગ્ય સ્થાન પણ બનાવે છે. તેથી આપણે ખૂબ કાળજી લેવી પડશે કે જેથી ભૌતિક ઇચ્છાઓને અંદર જવાની મંજુરી ન...

આપણી સેવાને ભૌતિક રૂપે જોવી

“જો આપણે જપ અને શ્રવણ દ્વારા ચેતનાને શુદ્ધ ન કરીએ તો આપણે આપણી સેવાને ભૌતિક રૂપે જોવાની શરૂઆત કરીશું.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૮૬ ન્યૂ તાલવન ફાર્મ, સંયુક્ત રાજ્ય...

કૃષ્ણ માત્ર ત્યારે જ ભૌતિક સુવિધા આપશે જો …

“આધ્યાત્મિક ગુરુ અને કૃષ્ણ માત્ર ત્યારે જ ભૌતિક સુવિધા આપશે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પરિપક્વ હોય, જો કોઈ વ્યક્તિ તે પરિસ્થિતિને સહન કરવા માટે પૂરતી પરિપક્વ હોય અને તેને યોગ્ય રીતે સંલગ્ન કરે અને તેને કૃષ્ણની સેવામાં જોડે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ૧૬ જૂન,...

આધ્યાત્મિક ગુરુ શિષ્યની કસોટી કરે છે

“આધ્યાત્મિક ગુરુ શિષ્યની કસોટી કરે છે, કૃષ્ણ પણ કસોટી કરે છે – શું તે ખરેખર નિષ્ઠાવાન છે? જો કસોટી કર્યા વિના, કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાવાન છે તો તે સારી વાત નથી, તો મનુષ્યની કસોટી થવી જોઈએ. અને કોઈએ પણ કૃષ્ણ દ્વારા આપવામાં આવેલી કોઈ પણ કસોટીમાંથી પસાર થવું જોઈએ,...