વાસ્તવિક સંબંધ

“આપણે જે વાસ્તવિક સંબંધની ઉત્કંઠા કરી રહ્યા છીએ તે વ્યક્તિગત આત્મા અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંબંધ છે. આ સંબંધ સંપૂર્ણ છે. તે શાશ્વત છે. તે કોઈપણ ભૌતિક વસ્તુ પર નિર્ભર નથી. તેને કોઈપણ બાહ્ય ભૌતિક સ્રોત દ્વારા દૂર કરી શકાતો નથી. તે સંપૂર્ણ રીતે સંતોષકારક છે.” શ્રી...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન # ૧ – ૨૨ જુલાઈ ૨૦૧૯

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને મારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. અમે તમને સંક્ષેપમાં આપણા ગુરુ મહારાજ (શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાક સ્વામી) ની વર્તમાન આરોગ્ય સ્થિતિ વિશે ટૂંકમાં જણાવવા માંગીએ છીએ....

શ્રવણની પ્રક્રિયા

જો કોઈ વ્યક્તિએ યોગ્ય રીતે, ખૂબ કાળજીપૂર્વક, સંપૂર્ણ ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય, તો તે પછીથી શબ્દોને ફરી બોલવામાં સમર્થ હશે. પરંતુ જો શ્રવણની પ્રક્રિયા યોગ્ય નથી, તો પછી કોઈ વ્યક્તિ યોગ્ય રીતે સાંભળી શકશે નહીં કે ન કોઈ વ્યક્તિ ફરી યોગ્ય રીતે બોલી શકશે.” શ્રી શ્રીમદ્...

જો આપણે પાખંડી બની ગયા તો

“ભગવાન ચૈતન્યની પાસે અસીમિત દયા, અસીમિત ક્ષમા છે. જ્યાં સુધી આપણે વાસ્તવમાં પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જો આપણે પાખંડી બની જઈએ છીએ; અમુક બિંદુ પર તેની પોતાની સીમા છે, કે તેઓ હવે પાખંડનો સ્વીકાર કરશે નહીં. પરંતુ ઈમાનદારીથી, જો આપણે થોડોક પણ પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પરંતુ આપણે...

હરિનામ કીર્તન – ઔષધિ

“ભક્તિ વિનોદ પ્રભુ ચરણે પોડિયા, સેઈ હરિ નામ મંત્ર લોઇલ માગીયા; જીવ જાગો… તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે, હું ભગવાનના ચરણકમળમાં પડું છું અને ઔષધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વિનંતી કરું છું – હરીનામ કીર્તન અને મને મળી ગઈ! મને મળી ગઈ! મને મળી ગઈ! મને મળી ગઈ! મને...

આપણે ખૂબ જ સાવધાન રહેવું જોઈએ

“આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદના આદેશોનું પાલન કરવું ખૂબ જ સાવધાન રહેવું જોઈએ, જેમ કે તેમના સાહિત્યમાં આપવામાં આવ્યું છે અને જેમ કે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાના મનોભાવમાં કોઈપણ હેતુથી પ્રેરિત થયા વિના તેઓ બહુ જ શુદ્ધ રૂપે નીચે આવી રહ્યા છે. કોઈપણ વ્યક્તિ કેટલો પણ મહાન કેમ ન હોય...