લોકો માટે સમજવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે

“લોકો માટે દિવ્ય પુરૂષોત્તમ ભગવાનને સમજવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તેઓ ભૌતિક જગતમાં કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે વગેરે. સુત ગોસ્વામી આ ભેદ, આ રહસ્ય, આ તત્વને જાણતા હતા. ભાગવત વિશે, વૈદિક સંસ્કૃતિ વિશે આ આક મહાન વસ્તુ છે – અહીં ભગવાન વિશે ઘણા રહસ્યો પ્રગટ થયા છે.”...

કૃષ્ણની કૃપા કેમ અહૈતુકી છે?

“આપણે કૃષ્ણની કૃપાને અહૈતુકી કહીએ છીએ, કારણ કે કોઈ કારણ નથી, શા માટે તેમણે કૃપા આપવી જોઈએ. તેમણે કોઈને પણ કૃપા આપવાની કોઈ જરૂર નથી. એવું નથી કે કોઈ પણ કૃષ્ણની કૃપા માટે યોગ્ય વિનિમયમાં કંઈ પણ કરી શકે છે.” શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ એ...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

શુક્રવાર, ૩૦ નવેમ્બર, ૨૦૧૮ યકૃત અને કિડની પ્રત્યારોપણ પછી ૧૦૫ મા દિવસની સમાપ્તિ ૧૯:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૭૬ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, અમને દામોદર માસ માટે કેટલાક આશ્ચર્યજનક અહેવાલો મળ્યા છે અને જે...

જે લોકો ભૌતિક રૂપે સારી રીતે સ્થિત છે

“તે લોકો માટે પણ કે જેઓ ભૌતિક રૂપે સારી રીતે સ્થિત છે, એ આપણી જવાબદારી છે કે તેમને તેમની આધ્યાત્મિક જવાબદારી, તેમના આધ્યાત્મિક કર્તવ્યો, જીવનના ઉદ્દેશ્ય પ્રત્યે જાગૃત કરીએ. પરંતુ સામાન્ય રીતે જે લોકો ભૌતિક રૂપે સારી રીતે સ્થિત હોય છે તેઓ અહંકારથી ભરેલા હોય છે,...

પરિપક્વ વૃદ્ધાવસ્થામાં

“પરિપક્વ વૃદ્ધાવસ્થામાં કેટલાક લોકો સંન્યાસ લઈ શકે છે, પરંતુ લોકો સામાન્ય રીતે સંકોચ કરતા હોય છે, અથવા તેઓ આ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓથી વિચલિત થઈ જાય છે કારણ કે તેઓને વહેલા અથવા પછીની તે છોડવાનું હોય છે તેમ છતાં તેઓ જે પણ સર્જન કરે છે તેનાથી ખૂબ જ આસક્ત હોય છે....

આપણી પાસે આ તક છે

“આપણી પાસે ભગવાન ચૈતન્યની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની આ તક છે, ભલે આપણે કાર્મિક અર્થમાં અપરાધી હોઈએ. ભક્ત બનતા પહેલાં બની શકે કે આપણે બહુ જ આસુરી સ્વભાવના હતા, એટલે સુધી કે વસ્તુઓ કે જે સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ નથી. પરંતુ ભગવાન ચૈતન્યની કૃપાથી, આ બધું શુદ્ધ કરી શકાય છે અને આપણે...