શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

મંગળવાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૨:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૪૭ (સંક્ષિપ્ત) પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ગુરુ મહારાજ આજે સ્થિર હોવાનું જણાય છે. તેઓ ગઇકાલે રાત્રે અને આજે એક કલાક માટે વેન્ટિલેટર સહાય પર હતા. સવારે...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

સોમવાર, ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૧:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૪૬ (સંક્ષિપ્ત) પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, તમને બધાને રાધાષ્ટમીના હાર્દિક અભિનંદન. ગુરુ મહારાજ દિવસ દરમિયાન સ્થિર રહ્યા છે. તેમનો શ્વાસ વધુ સારો હતો અને...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

રવિવાર, ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૨:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૪૫ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, આજે ગુરુ મહારાજ સવારે ૨ કલાક માટે અને સાંજે થોડા સમય માટે તેમની નવી વ્હીલચેરમાં બેઠા હતા. તેઓ આજે આશરે ૧૫ સેકન્ડ સુધી ઉભા...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

શનિવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૧:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૪૪ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ગુરુ મહારાજ આજે વ્હીલચેર પર બેઠા હતા અને તેઓ સંભાળ રાખનારા ભક્તો સાથે સરસ અને સ્પષ્ટ રીતે વાત કરી રહ્યા હતા. તેમણે તેમના...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

શુક્રવાર, ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૧:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૪૩ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ગુરુ મહારાજનું સ્થળાંતર સરળ અને સલામત હતું. તેઓ સ્થિર રહ્યા અને તેમને ગઈ કાલે રાત્રે આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. આજે...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

ગુરુવાર, ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૧:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૪૨ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ગુરુ મહારાજનો શ્વાસ હજુ પણ ચિંતાનો વિષય છે અને આ તબક્કાભાં તેમનું સ્વાસ્થ્ય સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે કે તેમના ફેફસાં...