પ્રભુપાદે આપણને કઈ જવાબદારી આપી છે?

“પ્રભુપાદે ગુરુ-શિષ્ય પરંપરામાં તેમના બધા અનુયાયીઓને જે જવાબદારી આપી છે અને જેને તેમનાં પહેલાં પૂર્વ આચાર્યો દ્વારા અને અંતે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દ્વારા આપવામાં આવી છે તે એ છે કે દરેક વ્યક્તિ, દરેક ઘરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આદેશ- હરે...

ભગવાનના સૌથી પ્રિય કોણ છે?

“ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાના અઢારમાં અધ્યાયમાં સમજાવે છે કે જેઓ તેમના ભક્તોને ભગવદ્ ગીતાના વિજ્ઞાનને અથવા ભક્તિમય સેવાને સમજાવે છે તે ભગવાનના સૌથી વધુ પ્રિય ભક્તો છે. ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. તેઓ જોવા ઈચ્છે છે કે બદ્ધ આત્માઓ તેમના આશ્રયમાં પાછા ફરે.” શ્રી શ્રીમદ્દ...

જપની પ્રક્રિયા કામ કરે છે

“જપની પ્રક્રિયા કામ કરે છે; તે કોઈ સિદ્ધાંત નથી, તે એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેમાં તમારે અંધવિશ્વાસ કરવો પડે, તે એવી કોઈ વસ્તુ છે કે જે વાસ્તવમાં અને વાસ્તવિક રીતે કાર્ય કરે છે. તેથી જ જ્યારે ભક્તો જપ કરે છે ત્યારે સ્વયં પર નિયંત્રણ રાખવું તેમના માટે મુશ્કેલ હોય છે,...

અમીર હોય કે ગરીબ, તેનાથી કોઈ ફર્ક નથી પડતો

“ભગવાન ચૈતન્યના અમીર ભક્તો હતા, ગરીબ ભક્તો હતા અને તેમણે દર્શાવ્યું કે ગરીબ ભક્તને મુક્ત થવા માટે, તેમના દ્વારા પૂર્ણ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે અમીર બનવાની જરૂર ન હતી. માત્ર તેને તેમની ભક્તિમય સેવાને મજબૂત રાખવી પડતી હતી. તેવી જ રીતે, જે લોકો ધનિક ભક્ત હતા,...

કૃષ્ણ ભૌતિક સુવિધા ક્યારે આપે છે?

“આધ્યાત્મિક ગુરુ અને કૃષ્ણ માત્ર ત્યારે ભૌતિક સુવિધા આપશે જો કોઈ વ્યક્તિ સિદ્ધ છે, જો કોઈ વ્યક્તિ તે સ્થિતિને સહન કરવા માટે પર્યાપ્ત પરિપક્વ છે અને તેને કૃષ્ણની સેવામાં સંલગ્ન કરે છે અને તેનો સમાવેશ કરે છે.” શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ ૧૬ જૂન...

લોકો નથી જાણતા કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે

“કેટલીક વખત લોકો નથી જાણતા કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે. જો તમે એક બ્રાહ્મણ છો, તો તમારા ગુરુ પ્રત્યે દયાળુ રહો અને ચુસ્ત બનો; સ્વયં પ્રત્યે દયાળુ બનો. કારણ કે યમરાજને બ્રાહ્મણ માટે વિશેષ સંરક્ષણ મળ્યું છે. પરંતુ જો તમે સાવચેત રહો છો અને તમે બ્રાહ્મણ તરીકે કાર્ય કરો...