કૃષ્ણના નામમાં સૌથી વધુ શક્તિ છે

“કૃષ્ણના નામમાં સૌથી વધુ શક્તિ અને સામર્થ્ય છે. કૃષ્ણ અને તેમનું નામ અભિન્ન છે. જો દરેક વ્યક્તિ કૃષ્ણના નામનો જપ કરશે, તો તેઓ સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ જશે.” શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ૧૧ જુલાઈ ૨૦૧૬ કોલકાતા,...

कृष्ण के नाम में सबसे अधिक शक्ति है

“कृष्ण के नाम में सबसे अधिक शक्ति और सामर्थ्य है। कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। यदि हर कोई कृष्ण के नाम का जप करता है, तो वे पूरी तरह से बदल जाएंगे।” श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी ११ जुलाई २०१६ कोलकाता,...

Krishna’s name has the highest strength

“Krishna’s name has the highest strength and potency. Krishna and His name are non-different. If everyone chants the name of Krishna, they will be completely transformed.” His Holiness Jayapataka Swami 11th July 2016 Kolkata, India

તેઓ વાસ્તવમાં ઉપસ્થિત છે

“તો આપણે સમજવું જોઈએ કે કૃષ્ણ, રુક્મણી-દ્વારકાધીશ, ગુરુ-ગૌરંગ, નીતાઇ-ગૌર, જગન્નાથ સુભદ્રા બલરામ, તેઓ વાસ્તવમાં ઉપસ્થિત છે. જો આપણે તેમને જોઈ શકતા નથી, આપણે તેમનો ઉદ્દેશ્ય સમજી શકતા નથી, તો તે આપણું દુર્ભાગ્ય છે, આપણે તે માટે શોક કરવો જોઈએ.” શ્રી શ્રીમદ્દ...

वे वास्तव में उपस्थित हैं

“तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण, रुक्मिणी-द्वारकाधीश, गुरु-गौरांग, निताई-गौर, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम, वे वास्तव में उपस्थित हैं। यदि हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, हम उनके उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यह हमारा दुर्भाग्य है, हमें इसके लिए शोक करना...

They are actually present

“So we should understand that Krsna, Rukmini-Dvarakadish, Guru-Gauranga, Nitai-Gaura, Jagannath Subhadra Balaram, They are actually present. If we are not able to see that, we are not able to understand Their intention, that is our misfortune, we should lament...