અગાઉની મહામારીનો ઈલાજ જપ દ્વારા કરવામાં આવ્યો

જો તમે ભગવાનનો અનાદર કરો છો, તો પ્રકૃતિ અથવા સૃષ્ટિ તમને ઘણી બધી રીતે તકલીફ આપશે. અને જેટલા જલદી તમે વિનમ્ર બનો છો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, કૃષ્ણને શરણાગત થાઓ છો, ત્યારે વધુ કોઈ પ્રાકૃતિક ઉપદ્રવ નહીં થાય. મેં ૧૯૦૦, ૧૮૯૮ માં સાંભળ્યું છે – મારો જન્મ ૧૮૯૬ માં...

पिछली महामारी का ईलाज जप द्वारा किया गया

यदि आप भगवान की अवज्ञा करते हैं, तो प्रकृति या कुदरत आपको बहुत तरीकों से परेशान करेगी। और जैसे ही आप विनम्र बन जाते हैं, पुर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं, तब कोई और प्राकृतिक उपद्रव नहीं होगा। १९००, १८९८ में मेंनें सुना है-मेरा जन्म १८९६...

Previous Pandemic Cured by Chanting

“If you become disobedient to God, then prakṛti or nature will give you trouble in so many ways. And as soon as you become submissive, surrender to Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, there will be no more natural disturbances. I have heard in 1900,...

શ્રીલ પ્રભુપાદની વિશેષ કૃપા

શ્રીલ પ્રભુપાદે મને નવદ્વીપ પરિક્રમાને વિકસિત કરવાની સૂચના આપી હતી. નવદ્વીપના નવ દ્વીપો વૃંદાવનથી અભિન્ન છે અને દર વર્ષે વિભિન્ન સમૂહો ધામની પરિક્રમા કરે છે, એટલે કે ૫ કોશ પરિક્રમા, ૮ કોશ અને સંપૂર્ણ નવ દ્વીપોની પરિક્રમા કરે છે. ઘણા બધા પવિત્ર સ્થળો લુપ્ત થઈ ગયા છે....

श्रील प्रभुपाद की विशेष दया

श्रील प्रभुपाद ने मुझे नवद्वीप परिक्रमा विकसित करने का निर्देश दिया था। नवद्वीप के नौ द्वीप वृंदावन से अभिन्न हैं और हर साल विभिन्न दल धाम की परिक्रमा करते हैं, यानी ५ कोश परिक्रमा, ८ कोश और संपूर्ण नौ द्वीप परिक्रमा करते हैं। कई पवित्र स्थान लुप्त हो गए हैं। हम कई...

Srila Prabhupada’s Special Mercy

Śrīla Prabhupāda instructed me to develop Navadvīpa parikramā. The nine islands of Navadvīpa are nondifferent from Vṛndāvana and every year various parties perform parikramā or circumambulation of the dhāma ie., 5 krośa parikramā, 8 krośa, and the full nine island...