શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

મંગળવાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૨:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૪૭ (સંક્ષિપ્ત) પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ગુરુ મહારાજ આજે સ્થિર હોવાનું જણાય છે. તેઓ ગઇકાલે રાત્રે અને આજે એક કલાક માટે વેન્ટિલેટર સહાય પર હતા. સવારે...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी – गुरु महाराज का आधिकारिक स्वास्थ्य अद्यतन

मंगलवार, १८ सितंबर, २०१८ २२:०० बजे (भारतीय मानक समय) अद्यतन # ४७ (संक्षिप्त) प्रिय गुरु-परिवार, शिष्यगण और श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी महाराज के शुभचिंतक, गुरु महाराज आज स्थिर रहे प्रतीत होते है। वे कल रात को और आज एक घंटे के लिए वेंटिलेटर सहाय पर थे। सुबह में...

H. H. Jayapataka Swami-Official health update

Tuesday, Sep 18th, 2018 22:00 Hrs. (Indian standard time) Update #47 (SHORT) Dear God Family, Disciples and well-wishers of H. H. Jayapataka Swami Maharaja, Guru Maharaja seems to be steady today. He was on ventilator support yesterday night and for an hour today. In...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

સોમવાર, ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૧:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૪૬ (સંક્ષિપ્ત) પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, તમને બધાને રાધાષ્ટમીના હાર્દિક અભિનંદન. ગુરુ મહારાજ દિવસ દરમિયાન સ્થિર રહ્યા છે. તેમનો શ્વાસ વધુ સારો હતો અને...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी – गुरु महाराज का आधिकारिक स्वास्थ्य अद्यतन

सोमवार, १७ सितंबर, २०१८ २१:३० बजे (भारतीय मानक समय) अद्यतन # ४६ (संक्षिप्त) प्रिय गुरु-परिवार, शिष्यगण और श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी महाराज के शुभचिंतक, आप सभी को राधाष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज दिन के दौरान स्थिर बने रहे हैं। उनकी सांस बेहतर थी और वे...

H. H. Jayapataka Swami-Official health update

Monday, Sep 17th, 2018 21:30 Hrs. (Indian standard time) Update #46 (SHORT) Dear God Family, Disciples and well-wishers of H. H. Jayapataka Swami Maharaja, Wish you all a very happy Radhashtami. Guru Maharaja has remained stable through the day. His breathing was...