શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

રવિવાર, ૧૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૮ યકૃત અને કિડની પ્રત્યારોપણ પછી ૬૦ મા દિવસની સમાપ્તિ ૨૨:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૬૮ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ભગવાનની કૃપાથી આપણે બધાએ ગઈકાલે ગુરુ મહારાજના દર્શન પ્રાપ્ત કર્યા. અમે...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज का आधिकारिक स्वास्थ्य अद्यतन

रविवार, १४ अक्तुबर, २०१८ यकृत और गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद ६० वें दिन की समाप्ति २२:३० बजे (भारतीय मानक समय) अद्यतन # ६८ प्रिय गुरु-परिवार, शिष्यगण और श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी महाराज के शुभचिंतक, भगवान की कृपा से हम सभी को कल गुरु महाराज के दर्शन मिले। हम सभी...

H. H. Jayapataka Swami-Official health update

Sunday, Oct 14th, 2018 End of day 60 post liver and kidney transplants 22:30 Hrs. (Indian standard time) Update #68 Dear God Family, Disciples and well-wishers of HH Jayapataka Swami Maharaja, By the mercy of the lord we all got darshan of Guru Maharaja yesterday. We...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

શુક્રવાર, ૧૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૮ યકૃત અને કિડની પ્રત્યારોપણ પછી ૫૮ મા દિવસની સમાપ્તિ ૧૭:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૬૭ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી, ગુરુ મહારાજનું સ્થિર રહેવાનું ચાલુ છે. તેઓ...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज का आधिकारिक स्वास्थ्य अद्यतन

शुक्रवार, १२ अक्तुबर, २०१८ यकृत और गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद ५८ वें दिन की समाप्ति १७:०० बजे (भारतीय मानक समय) अद्यतन # ६७ प्रिय गुरु-परिवार, शिष्यगण और श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी महाराज के शुभचिंतक, भगवान कृष्ण की कृपा से, गुरु महाराज का स्थिर बने रहना जारी है। वे...

H. H. Jayapataka Swami-Official health update

Friday, Oct 12th, 2018 End of day 58 post liver and kidney transplants 17:00 Hrs. (Indian standard time) Update #67 Dear God Family, Disciples and well-wishers of H.H. Jayapataka Swami Maharaja, By the mercy of Lord Krishna, Guru Maharaja continues to remain stable....