જો ભક્તો શ્રીલ પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચે તો

“જો ભક્તો શ્રીલ પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચે અને તત્વજ્ઞાનને સમજે, તો તેઓ સરળતાથી ગેરમાર્ગે દોરતા નથી.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯ શ્રીધામ માયાપુર,...

अगर भक्त श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं तो

“अगर भक्त श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं और दर्शन को समझते हैं, तो उन्हें आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता है।” श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी १७ अप्रैल २०१९ श्रीधाम मायापुर,...