શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી તરફથી તાત્કાલિક સંદેશ

“કૃપા કરીને આ સમયે શ્રી શ્રીમદ્દ ભક્તિ ચારુ સ્વામી માટે ગહન પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો.” એલોપેથી ડોકટરોએ જણાવ્યું છે કે તેમના શરીરમાં એસિડની માત્રા વધારે છે અને આગામી ૪૮ કલાક નિર્ણાયક છે, તેથી આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સમય છે કે દરેક વ્યક્તિએ જપ કરવો...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी की ओर तत्काल संदेश

“कृपया इस मोड पर श्री श्रीमद् भक्ति चारु स्वामी के लिए गहन प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करें। एलोपैथी डॉक्टरों ने कहा कि उनके शरीर में उच्च एसिड है और अगले ४८ घंटे निर्णायक हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है कि हर किसी को जप करना चाहिए। हम उनके लिए भगवद गीता का...

Urgent Message from His Holiness Jayapataka Swami

“Please encourage at this junction to offer intense prayers for HH Bhakti Charu Swami. The allopathy doctors said that he has high acid in the body and next 48 hours are crucial, so this is very important time that everyone should chant. We could have them read...

શ્રી શ્રીમદ્ ભક્તિ ચારુ સ્વામી મહારાજ માટે પ્રાર્થના

“હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે તમારી એકાદશીનાં ફળ પ.પૂ.ભક્તિ ચારુ સ્વામીને સમર્પિત કરો.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી શ્રી માયાપુર ધામ ૩૦ જૂન,...