વાસ્તવિક સંબંધ

“આપણે જે વાસ્તવિક સંબંધની ઉત્કંઠા કરી રહ્યા છીએ તે વ્યક્તિગત આત્મા અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંબંધ છે. આ સંબંધ સંપૂર્ણ છે. તે શાશ્વત છે. તે કોઈપણ ભૌતિક વસ્તુ પર નિર્ભર નથી. તેને કોઈપણ બાહ્ય ભૌતિક સ્રોત દ્વારા દૂર કરી શકાતો નથી. તે સંપૂર્ણ રીતે સંતોષકારક છે.” શ્રી...

वास्तविक संबंध

“हम जिस वास्तविक संबंध के लिए लालसा कर रहे हैं, वह व्यक्तिगत आत्मा और कृष्ण के बीच का संबंध है। यह संबंध पूर्ण है। यह शाश्वत है। यह किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं है। इसे किसी भी बाहरी भौतिक स्रोत से दूर नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से संतोषजनक...

The Real Relationship

“The real relationship we’re hankering for is the relationship between the individual soul and Kṛṣṇa. That relationship is perfect. It’s eternal. It’s not dependent upon anything material. It can’t be taken away by any outside material...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન # ૧ – ૨૨ જુલાઈ ૨૦૧૯

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને મારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. અમે તમને સંક્ષેપમાં આપણા ગુરુ મહારાજ (શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાક સ્વામી) ની વર્તમાન આરોગ્ય સ્થિતિ વિશે ટૂંકમાં જણાવવા માંગીએ છીએ....

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज का स्वास्थ्य अद्यतन # १ – २२ जुलाई २०१९

प्रिय गुरु-परिवार और श्री श्रीमद् जयपताका महाराज के शुभचिंतक, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। हम आपको संक्षेप में हमारे गुरु महाराज (श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी) की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति सूचित करना चाहते हैं। प्रत्यारोपण के बाद से गुरु...