શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી-ગુરુ મહારાજનો સત્તાવાર આરોગ્ય સુધારો, એપ્રિલ ૨૫, ૨૦૧૮

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર; શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરી અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. આજે સવારે સારવાર કરી રહેલ ડોકટરોની ટીમે ગુરુ મહારાજની આરોગ્ય સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી તેઓએ ગુરુ મહારાજને આઇસીયુમાંથી સ્થાનાંતરિક કરવાનું નક્કી...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी – गुरु महाराज का आधिकारिक स्वास्थ्य अद्यतन अप्रैल २५, २०१८

प्रिय गुरु-परिवार; गुरु महाराज के शिष्य और शुभेच्छक, कृपया हमारा नम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। आज सुबह इलाज कर रहे चिकित्सकों के दल द्वारा गुरु महाराज की स्वास्थ्य स्थिति के मूल्यांकन के बाद उन्होंने गुरु महाराज को आईसीयू से स्थानांतरित करने का फैसला...