ઇસ્કોન મુંબઈની ૪૦ મી વર્ષગાંઠ પર પ્રકાશિત થયેલા નવા પુસ્તકો

ઈસ્કૉન મુંબઈની આ ૪૦ મી વર્ષગાંઠ પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવાનો એક ઉત્સવ હતો. શ્યામસુંદર પ્રભુએ “ચેઝિંગ રાઈનોઝ વીથ સ્વામી” અને લોકનાથ સ્વામીએ “બોમ્બે ઈઝ માય ઓફિસ” પ્રકાશિત કર્યુ. આ ઉપરાંત, આનંદ મોહન દાસ અને વૃંદાવનેશ્વરી દેવી દાસી એ “રિમેમ્બરિંગ...

इस्कॉन मुंबई की ४० वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित नई पुस्तकें

इस्कॉन मुंबई की यह ४० वीं वर्षगांठ पुस्तकें प्रकाशित करने का एक उत्सव था । श्यामसुंदर प्रभु ने “चेजिंग राइनोस वीथ स्वामी” प्रकाशित कीया और लोकनाथ स्वामी ने “बॉम्बे इज माय ऑफिस” प्रकाशित कीया । इसके अलावा, आनंद मोहन दास और वृंदावनेश्वरी देवी...

ગુરુ મહારાજ ઇસ્કોન મુંબઇની ૪૦ મી વર્ષગાંઠ ઉત્સવના અંતિમ દિવસે

ઇસ્કોન મુંબઇની ૪૦ મી વર્ષગાંઠ ઉત્સવનો અંતિમ દિવસ. ગુરુ મહારાજે મુંબઇમાં અને શ્રીલ પ્રભુપાદ સાથેની તેમની લીલાઓ...