મીડિયા સૂચના ઓગસ્ટ ૧૬, ૨૦૧૮ (૧૩:૦૦ ભારતીય માનક સમય)

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! ગુરુ મહારાજ સારા થઈ રહ્યા છે. ડોક્ટરોએ દવાઓને ઓછી કરવાનું શરૂ કર્યું છે, અને ગુરુ મહારાજને આજે સાંજે નળી રહિત કરવામાં આવી શકે છે. ગુરુ મહારાજ...

मीडिया अधिसूचना अगस्त १६, २०१८ (१३:०० भारतीय मानक समय)

प्रिय गुरु-परिवार, शिष्यगण और गुरु महाराज के शुभचिंतक। कृपया हमारे विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज अच्छे हो रहे हैं। चिकित्सकोंने ने दवा को कम करना शुरू कर दिया है, और गुरु महाराज को इस शाम तक नली रहित किया जा सकता है। गुरु महाराज अपनी...

મીડિયા સૂચના ઓગસ્ટ ૧૬, ૨૦૧૮ (૧૦:૦૦ ભારતીય માનક સમય )

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! ગુરુ મહારાજ ઠીક છે. આઈસીયુની નર્સોએ સૂચવ્યું કે તેઓ સવારે શ્રીલ પ્રભુપાદના ઓડિયોનો જવાબ આપી રહ્યા હતા. ઑન-ડ્યૂટી એનેસ્થેસિસ્ટ અનુસાર, ગુરુ...

मीडिया अधिसूचना अगस्त १६, २०१८ (१०:०० भारतीय मानक समय)

प्रिय गुरु-परिवार, शिष्यगण और गुरु महाराज के शुभचिंतक। कृपया हमारे विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज ठीक है। आईसीयू नर्सों ने संकेत दिया कि वे सुबह में श्रील प्रभुपाद के ऑडियो का जवाब दे रहे थे। ऑन-ड्यूटी एनेस्थेटिस्ट के मुताबिक, गुरु...