એક શુભેચ્છક હોવું

“ઘણી વખત આપણને આશ્ચર્ય થાય છે કે એક શુભેચ્છક હોવું એનો અર્થ શું થાય, કેવી રીતે ભક્ત એક દુશ્મન માટે પણ શુભેચ્છક બની શકે છે. જ્યારે એક વ્યક્તિ દુશ્મન હોય છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ, તે પોતાના દુશ્મનને દુઃખ પહોંચાડવા માંગે છે; તે વ્યક્તિ માટે અમુક પ્રકારની કમનસીબી...

एक शुभचिंतक होना

“अक्सर हमको यह आश्चर्य होता है कि एक शुभचिंतक होना इसका मतलब क्या होता है, कैसे एक भक्त दुश्मन के लिए भी शुभचिंतक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति दुश्मन होता है, तब स्वाभाविक रूप से, वह अपने दुश्मन को चोट पहुचाना चाहता है; उस व्यक्ति के लिए किसी तरह का दुर्भाग्य पैदा...

“પ્રથમ વ્યવસાય છે પુસ્તક વિતરણ”

“આપણો પ્રથમ વ્યવસાય છે પુસ્તક વિતરણ – પ્રભુપાદ કહે છે, મારા આધ્યાત્મિક ગુરુનો ભાવ શું છે, અગાઉના આચાર્યનો ભાવ શું છે? તેઓ ભગવાન ચૈતન્યના આંદોલનને ફેલાવવા ઇચ્છે છે. તેથી, તેમણે જોયું કે પ્રથમ પુસ્તક વિતરણ કરવું જોઈએ. પછી મંદિરનું બાંધકામ થવું જોઈએ. પુસ્તકો...

“प्रथम व्यवसाय है पुस्तक वितरण”

“हमारा प्रथम व्यवसाय पुस्तक वितरण है – प्रभुपाद कह रहे है, मेरे आध्यात्मिक गुरु का भाव क्या है, पिछले आचार्यों का भाव क्या है? वे भगवान चैतन्य के आंदोलन को फैलाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि पहले पुस्तक वितरण होना चाहिए, फिर मंदिर निर्माण होना चाहिए।...