પ્રિય ગુરુ ભાઈઓ / ગુરુ બહેનો,

હરે કૃષ્ણ! કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશોજી.
શ્રી શ્રી ગુરુ અને ગૌરાંગ ની જય!
શ્રીલ પ્રભુપાદની જય!

આ વર્ષે ૨૬ મી માર્ચ, ૨૦૧૮ ના રોજ આપણા પ્રિય ગુરુ મહારાજની ૬૯ મી “શ્રી વ્યાસ-પૂજા” નો શુભ અવસર છે.

કૃપા કરીને તમારી વ્યાસ પૂજાની શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ(હોમેજ) મોકલશો. ભક્તોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમનું ઓફરિંગ www.vyasapuja.com પર રજિસ્ટ્રેશન દ્વારા અથવા info@vyasapuja.com પર ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૮ પહેલા મોકલે, કે જેથી ઓફરિંગનો વ્યાસ-પૂજા પુસ્તકમાં વિધિવત રીતે સમાવેશ કરી શકાય.

ઉત્સવનો કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે:
*************************************
૨૪ માર્ચ ૨૦૧૮ – ભક્તોનું આગમન

૨૫ માર્ચ ૨૦૧૮ – રામ નવમી, જેએસએસએસ સભાઓ, સમારોહ

૨૬ માર્ચ ૨૦૧૮ – આદિવાસ સમારોહ

૨૭ માર્ચ ૨૦૧૮ – કામદા એકાદશી – વ્યાસ-પૂજા દિવસ, સફારી નૃત્ય અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

૨૮ માર્ચ ૨૦૧૮ – દ્વાદશી – પ્રશ્ન અને જવાબ સત્ર, વ્યાસ-પૂજા ભોજન સમારંભ, સમારોહ

૨૯ માર્ચ ૨૦૧૮ – ત્રયોદશી – ધામ દર્શન
*************************************
આ આપણા ગુરુ મહારાજની ઇચ્છા છે કે શિષ્યો સમગ્ર વિશ્વમાં વ્યાસ-પૂજાને ઉજવે, જેથી તેઓ તેને વાંચી શકે અને તમામની પ્રેરણા અને આનંદ માટે તેને વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય.

તમારો વ્યાસ-પૂજા રિપોર્ટ info@vyasapuja.com પર મોકલો.

કૃપા કરીને શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ(હોમેજ) લખવા માટે આ માર્ગદર્શિકા અનુસરો:

– લોગ ઈન કરો અને તમારી શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ(હોમેજ) www.vyasapuja.com પર ઑનલાઇન મોકલો અથવા તેને info@vyasapuja.com પર મોકલો.

– કૃપા કરીને તમારી શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ(હોમેજ) ગુરુ મહારાજ અથવા તેમના સચિવોને ઇ-મેઇલ દ્વારા અથવા અન્ય સંમેલનોને મોકલશો નહિં. (આને ગુરુ મહારાજના આઇડી પર મોકલવાથી તેમના મેઇલ બોક્સમાં અવરોધ પેદા થશે અને તેને ફરીથી અમારી પાસ મોકલવી પડશે.)

– જો તમે તમારી શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ(હોમેજ) ઈ-મેલ દ્વારા મોકલી રહ્યા છો તો: –

કૃપા કરીને તમારી શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિની વિષય પંક્તિમાં તમારું સરનામું, ફોન નંબર વગેરે લખશો નહિં. જેમની શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ છે તે વ્યક્તિએ તેનું નામ, યાત્રા, શહેર અને દેશનો ઉલ્લેખ કરવો. કૃપા કરીને (શિક્ષા શિષ્ય) અથવા (દીક્ષિત શિષ્ય) અથવા (આકાંક્ષી) અથવા (આશ્રય) અથવા શુભચિંતક, જે લાગુ પડતું હોય તે પ્રમાણે ઉલ્લેખ કરો.

ઉદાહરણ તરીકે: ગૌરાંગ દાસ (દીક્ષિત) માયાપુર, ભારત

– એક ઇમેઇલ દીઠ ફક્ત એક જ શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ(હોમેજ) મોકલવી.

કૃપા કરી તમારી શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ(હોમેજ) જોડાણના રૂપમાં મોકલશો નહીં.

– કૃપા કરીને તમારી સંપંર્ણ શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ(હોમેજ) કેપિટલ અક્ષરમાં લખશો નહીં.

– કૃપા કરીને તમારો તાજેતરનો ફોટો ઈ-મેલમાં જોડાણ તરીકે ઉમેરો. (ગુરુ મહારાજ સાથેનો તમારો ફોટો ખૂબ જ સારો રહશે.)

– જો તમે ગુરુ મહારાજની કોઇ ખાસ સેવા કરી રહ્યા છો અને તેનો રિપોર્ટ ઉમેરવા માંગતા હો તો તમે આમ કરી શકો છો.

– અન્ય ભાષાઓ માટે તમે Google IME નો ઉપયોગ કરી શકો છો.

જો તમે એક સ્થાનિક જેએસએસએસ સંયોજક, ક્ષેત્ર સંયોજક – ભક્તિ-વૃક્ષ નેતા છો તો કૃપા કરીને આ જાહેરાત તમારી દેખરેખ નીચે બધાને મોકલો અથવા તેને યોગ્ય મંચ પર જાહેર કરો.

પ્રાપ્ત થયેલી શ્રદ્ધા-સ્વીકૃતિ(હોમેજ) ગુરુ મહારાજને અર્પણ કરવામાં આવશે અને તેને દરેકના આનંદ માટે www.vyasapuja.com વેબસાઈટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવશે.

આપના શ્રેષ્ઠ આરોગ્ય અને સુખની આશા સાથે.

આપનો આભાર.

આપની સેવામાં,

જેપીએસ અભિલેખાગાર
www.vyasapuja.com