પ્રિય ભક્તગણ.
કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. શ્રી ગુરુ અને શ્રી ગૌરાંગની જય.

જેમ કે શ્રી શ્રીમદ્ શ્રીલ જયપતાકા સ્વામી દ્વારા ૨ દિવસ પહેલા જાહેરાત કરી હતી તેમ, બાંગ્લાદેશ સફારી રદ કરવામાં આવી છે. ચિત્તાગોંગ મંદિરનું ઉદઘાટન અને સિલહટમાં શ્રી શ્રી રાધા માધવની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મુલતવી રાખવામાં આવી છે.

બાંગ્લાદેશ વિઝા માટે તમારો અસલ પાસપોર્ટ આપનારા ભક્તો, કૃપા કરીને ૧૨ મી માર્ચે મરીચી દાસ પાસેથી તમામ પાસપોર્ટ એકત્રિત કરો. તે ભક્તો કે જેમણે બાંગ્લાદેશ સફારી ફી ચૂકવી છે, તેઓ કૃપા કરીને રિફંડ માટે મરીચી દાસનો સંપર્ક કરો.

તે ભક્તો માટે કે જેઓ માયાપુરમાં રહે છે, અમે શ્રી શ્રીમદ્ જયપતકા સ્વામી, શ્રી શ્રીમદ્ ભક્તિધિર દામોદર સ્વામી, શ્રી શ્રીમદ્ નરસિંહ સ્વામી અને શ્રી શ્રીમદ્ ભક્તિ નિત્યાનંદ સ્વામી સાથે કેટલાક સેમિનાર યોજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અમે માયપુરમાં સાથે મળીને જોડાવા માટે કેટલાક કાર્યક્રમ પણ શેર કરીશું.

અમે બધાને યાદ અપાવીએ છીએ કે ૨ જી એપ્રિલના રોજ, આપણે રામ નવમી મનાવીશું અને ૪ એપ્રિલ ના રોજ, વ્યાસપૂજા ઉત્સવ અને શ્રી શ્રીમદ્ જયપતકા સ્વામીના સંન્યાસના ૫૦ મા વર્ષનો ઉત્સવ મનાવીશું.

આપના નમ્ર સેવકો
સફારી ટીમ