૧૩ માર્ચ ૨૦૧૮
ચેન્નઈ, ભારત

“મારી બિમારીના કારણે મારે પ્રત્યારોપણ સુધી, ચેન્નઈમાં રહેવું પડશે તેથી ચેન્નઇએ વ્યાસ પૂજાની વ્યવસ્થા કરવાની રજૂઆત કરી છે અને ઘણા દક્ષિણ ભારતીય મંદિરોએ સમર્થન આપ્યું છે. તેઓએ જુદા જુદા અગ્રણી ભક્તોને સાંભળવા કાર્યક્રમો અને સુવિધાઓ માટે વિવિધ ચાવટી, ગેસ્ટ હાઉસ, હોટલ અને વાતાનુકૂલિત સ્થળનું આયોજન કર્યું છે. વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને વેબસાઇટ પર જાઓ: www.vyasapuja2018.com.”