મંગળવાર, ૧૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮
૨૨:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય)
અદ્યતન #૪૦ (સંક્ષિપ્ત)

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો,

આજે ગુરુ મહારાજ સ્થિર રહ્યા છે. તેઓ આઇસીયુ અને ખાનગી રૂમ વચ્ચે રહ્યા છે. ગુરુ મહારાજનો શ્વાસ એક પડકાર બની રહ્યો છે અને તેઓ કેટલાક ઉપચાર સાથે તેના પર કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ પ્રસાદને સામાન્યરીતે સન્માનિત કરી રહ્યા છે અને આહારશાસ્ત્રી રસોઈયા અને સેવકો તેમને જરૂરી પોષણ આપવા માટે તેમના મહાન પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. તબીબો દૈનિક ધોરણે કિડનીના કાર્ય પર કાળજીપૂર્વક ધ્યાન રાખી રહ્યાં છે.

આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ એક મુશ્કેલ સમય છે અને તીવ્ર પ્રાર્થના એ ગુરુ મહારાજની સરળ પુનઃ સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ માટેની ચાવી છે. તેથી ચાલો આપણે આપણી પ્રાર્થનામાં હાથ મિલાવીએ. ચાલો આપણે ગુરુ મહારાજના સ્વાસ્થ્યના સમર્પણમાં વધુ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીએ અને તેનો રિપોર્ટ કરવા માટે કૃપા કરીને www.jayapatakaswami.com ની મુલાકાત લો.

નીચે સેવાની એક તક છે, કૃપા કરીને ભાગ લો.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી,
આપનો સેવક,
મહાવરાહ દાસ