મારા પ્રિય ભક્તગણ,
હરે કૃષ્ણ.

મેં ચેન્નઇ હોસ્પિટલમાં થોડોક સમય પસાર કર્યો અને દિલ્હી, મુંબઇ અને ચેન્નઈના ઘણા ડોક્ટરે કહ્યું કે, મારૂં યકૃત રોગગ્રસ્ત છે એટલે મારે યકૃત પ્રત્યારોપણ કરાવવું જોઈએ.

મને મૃતદેહમાંથી યકૃત અને કિડની પ્રાપ્ત કરવા માટેની યાદીમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. જોકે મારા રક્તનો પ્રકાર બી પોઝિટિવ છે અને હું, કટોકટીમાં, જીવંત દાતાનો ઉપયોગ કરી શકું છું, કારણ કે એક મહિના કરતાં ઓછા સમયમાં યકૃત પુનર્જીવિત થાય છે, ડોક્ટરે કહ્યું, સંપૂર્ણ યકૃત હોય તે વધુ સારું છે.

તેથી હું ગૌર પૂર્ણિમા ઉત્સવ માટે માયાપુર ગયો પણ જો યકૃત ઉપલબ્ધ થાય તો મારે ૬ કલાકની અંદર તૈયાર રહેવું જોઈએ. તો માયાપુરથી ચેન્નઇ પહોંચવામાં ૬ કલાકથી વધુ સમય લાગે છે. જો ભક્તો તેમની પ્રાર્થના કરે તો તે ઉપયોગી થશે કારણ કે આ એક મોટી શલ્ય ચિકિત્સા છે.

હું તમને મારા સ્વાસ્થ્ય વિશે અદ્યતન રાખીશ. જ્યાં સુધી હું ચેન્નઈમાં છું ત્યાં સુધી હું કેટલાક ઓનલાઇન વર્ગ આપવા માંગુ છું. જો કોઈ ઇચ્છે તો તેઓ મહાવરાહા દાસ નો સંપર્ક કરી શકે છે. થોડા સમય માટે હું ચેન્નાઇમાં રહીશ.

શ્રીલ પ્રભુપાદ અને ગૌર નિતાઈની જય.

આપનો સદૈવ શુભચિંતક,
જયપતાકા સ્વામી