મંગળવાર, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮,
૨૨:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય)
અદ્યતન # ૨૫ – (સંક્ષિપ્ત)

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

ગુરુ મહારાજ સ્થિર થઈ રહ્યા છે અને ડોકટરો તેમની પ્રગતિથી ખુશ છે. તેઓ હજુ પણ આઇસીયુમાં છે કારણ કે ડોકટરો તેમને વેન્ટિલેટરની સહાયમાંથી છોડાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.

આ સપ્તાહના અંત સુધીમાં ગુરુ મહારાજને ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવશે. કૃપા કરીને પ્રાર્થના કરો કે બધી વ્યવસ્થા આ સ્થળાંતર તરફ આગળ વધે અને ગુરુ મહારાજ સુરક્ષિત રીતે લઈ જવામાં આવે.

આ મુશ્કેલ સમયગાળા દરમિયાન તીવ્ર પ્રાર્થના ચાલુ રાખવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ છે. અત્યાર સુધી ભગવાનની કૃપાથી આપણને કોઈ મોટો અવરોધો ન હતો. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ કે આ ત્યાં સુધી ચાલુ રહે જ્યાં સુધી તેઓ સંપૂર્ણ રીતે પુનઃસ્વસ્થ ના થઈ જાય.

કૃપા કરીને આપણા ગુરુ મહારાજની પુનઃસ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ માટે તમામ પ્રાર્થનાઓ અને વિશેષ પ્રોગ્રામના આયોજનના અહેવાલો www.jayapatakaswami.com પર ફોટા સાથે મોકલો.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી.
આપનો સેવક,
મહાવરાહ દાસ