રવિવાર, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮,
૨૦:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય)
અદ્યતન # ૨૩

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

ગુરુ મહારાજ સારી રીતે શ્વાસ લઈ રહ્યા છે અને રાત્રે સીપીએપીની મદદથી પરંતુ તેમણે તેમના શ્વાસમાં થોડો સુધારો કરવાની જરૂર છે. ગુરુ મહારાજને ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવા માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

આજે ગુરુ મહારાજને ઠોસ ખોરાક આપવાનો શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને બપોરના ભોજન માટે ખીચડી અને ચટણી આપવામાં આવી હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમના ઊર્જા સ્તરમાં સુધારો થયો છે. અલબત્ત તે હજુ પણ લાંબો માર્ગ છે અને માર્ગ પર ઘણા અવરોધો છે તેથી ચાલો આપણે પ્રાર્થના ચાલુ રાખીએ.

આજે, બલરામ પૂર્ણિમા હોવાના કારણે, ઘણા સ્થળોએ ગુરુ મહારાજ માટે પ્રાર્થનાની વ્યવસ્થા કરી હતી. અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ મુશ્કેલ સમયગાળાને દૂર કરવા માટે ભગવાન બલરામ ગુરુ મહારાજને તમામ શક્તિ આપશે.

કૃપા કરીને આપણા ગુરુ મહારાજની પુનઃસ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ માટે તમામ પ્રાર્થનાઓ અને વિશેષ પ્રોગ્રામના આયોજનના અહેવાલો www.jayapatakaswami.com પર ફોટો સાથે મોકલો.

કૃપા કરીને રશિયાથી નીચેની પોસ્ટ જુઓ, કે જે ખૂબ પ્રેરણાદાયી છે. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે અમે બધા ગુરુ મહારાજ વિશે શક્ય હોય તેટલા વધારે સમાચારની રાહ જોઇ રહ્યાં છીએ, તેઓ સંપૂર્ણ વિશ્વભરમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં શું થઈ રહ્યું છે જાણવા માટે વધુ આતુર છે અને આ અહેવાલો અને સંદેશાઓ તેમને આ અલગતા અને પુનઃસ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિના સમયગાળામાં ચલાયમાન રાખશે:

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી.
આપનો સેવક,
મહાવરાહ દાસ