શનિવાર, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮,
૨૦:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય)
અદ્યતન # ૨૨

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

આજે ગુરુ મહારાજ લગભગ ૧.૫ કલાક સુધી વ્હીલચેર પર બેઠા હતા. શસ્ત્રક્રિયાના દિવસથી તેમના ગુરુભાઈઓના ઘણા બાકી સંદેશ, આજે તેમને વંચાવવામાં આવ્યા હતા તેઓ આજે જ તેના જવાબ આપવા ઇચ્છતા હતા.

ઇએનટી સર્જનોએ ગુરુ મહારાજની ટ્રેકોસ્ટોમિ નળીને એક બોલવા વાળા વાલ્વ સાથે બદલી દીધી. જેમ કે અગાઉના અહેવાલમાં જણાવ્યા મુજબ આ પ્રક્રિયામાં કેટલાક અવરોધોને લીધે તેઓએ ગઈકાલે તેને બદલી નહોતી, તેમનો અવાજ હવે સારો છે.

કૃષ્ણની કૃપાથી, ગુરુ મહારાજ જે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે તે ખૂબ જ પ્રોત્સાહક છે. તમારી પ્રાર્થના માટે બધાનો આભાર. અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે કૃપા કરીને વધુ ઉત્સાહપૂર્વક પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખો કારણ કે આ સૌથી મુશ્કેલ સમયગાળા દરમિયાન આપણા ગુરુ મહારાજના ઝડપી પુનઃસ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ માટે આ શ્રેષ્ઠ ઔષધિ છે.

કાલે બલરામ પૂર્ણિમા છે અને આપણા ગુરુ મહારાજની શક્તિ માટે પ્રાર્થના કરવા માટે આ શુભ દિવસની તુલનામાં આના કરતા વધુ સારો દિવસ કયો હોઈ શકે છે.

ભગવાન તેમના આવિર્ભાવ દિવસે ખૂબ જ ઉદાર હોય છે તેથી ચાલો આપણે બધા ભગવાન બલરામને તીવ્રતાથી પ્રાર્થના કરીએ કે જેથી ગુરુ મહારાજ પુનઃસ્વસ્થ થવા અને તેમની શ્રીલ પ્રભુપાદની સેવાઓ ચાલુ રાખવા માટે આવશ્યક બધી શક્તિ મેળવી શકે.

કૃપા કરીને આપણા ગુરુ મહારાજની પુનઃસ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ માટે તમામ પ્રાર્થનાઓ અને વિશેષ પ્રોગ્રામના આયોજનના અહેવાલોwww.jayapatakaswami.com પર ફોટો સાથે મોકલો.

તમને બધાને બલરામ પૂર્ણિમાના હાર્દિક અભિનંદન.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી.
આપનો સેવક,
મહાવરાહ દાસ