શુક્રવાર, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮,
૨૦:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય)
અદ્યતન #૨૧

પ્રિય ગુરુ પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

સર્જરી પછી આ ૮મો દિવસ છે. ગુરુ મહારાજ લગભગ ૨ કલાક સુધી બેઠા હતા અને સંપૂર્ણ સમય જાતે શ્વાસ લઈ રહ્યા હતા. તેમની ઓક્સિજન સંતૃપ્તિ સંપૂર્ણ સમય સારી અને સ્થિર હતી. તેમના રક્ત પરિમાણો સતત સ્થિર થઈ રહ્યા છે અને ચિકિત્સકો પ્રગતિથી સંતુષ્ટ છે.

આજે તેઓએ શ્વાસનળીનીમાં બોલવાના વાલ્વને ઠીક કર્યો કે જેથી ગુરુ મહારાજ સરળતાથી વાતચીત કરી શકે. અત્યાર સુધી તેમના શબ્દો માત્ર ધીમા ધીમા હતા.

આજે ફિઝીયોથેરાપીસ્ટે એક નાનું સત્ર શરૂ કર્યું છે. આવતીકાલથી તેઓ સ્નાયુ નિર્માણ વગેરે માટે વિવિધ કસરતો પર કામ કરવા માટે ગુરુ મહારાજની સાથે રહેશે.

આજે ગુરુ મહારાજે મજાકમાં પૂછ્યું કે તેમની ધોતી, ટી-શર્ટ અને ઉપરનો ભાગ ક્યાં છે અને કહ્યું કે, “હું ૩ કલાકમાં જઈ રહ્યો છું.”

અમે ગુરુ મહારાજ પાસેથી ખૂબ જ પ્રોત્સાહક સમાચાર મેળવી રહ્યા છીએ પરંતુ આપણે આપણી પ્રાર્થનાઓથી આત્મસંતોષી ન થવું જોઈએ. આપણે પ્રાર્થના ચાલુ રાખવાની છે અને વધુ સંદેશાઓ અને અહેવાલો મોકલવાના છે જે ગુરુ મહારાજ માટે સાચી દવા છે. આથી, અમે તમને તમારી પ્રાર્થના ચાલુ રાખવા માટે અને તેને વધુ તીવ્ર કરવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી,
મહાવરાહ દાસ