ગુરુવાર, ૨૩મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮,
૨૧:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય)
અદ્યતન # ૨૦

પ્રિય ગુરુ પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

આજે ગુરુ મહારાજ લગભગ ૧.૫ કલાક સુધી બેઠા હતા. જ્યારે તેમને પથારીમાં પાછા જવું પડ્યું ત્યારે તેઓ પ્રથમ પ્રયાસમાં મદદ સાથે ઉભા થવામાં સક્ષમ હતા અને થોડી સેકંડો માટે ઊંચા ઊભા રહ્યા અને સહેલાઈથી પથારી પર બેસી ગયા.

તેઓ સાંજે ૭ વાગ્યા સુધી વેન્ટિલેટરથી બહાર હતા. હવે તેમને સમગ્ર રાત્રી માટે વેન્ટિલેટરના સહારા હેઠળ રાખવામાં આવશે. પ્રાર્થના ચાલુ રાખવા માટે આ સમાચાર આપણા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહવર્ધક છે.

ગુરુ મહારાજને તરસ લાગી હતી અને તેઓ થોડી માત્રામાં પાણી અને ક્યારેક પાણીની ચૂસકી આપી રહ્યા છે. આજે તેમણે મૌખિક રીતે સૂપ લીધો.

તેમના અન્ય પરિમાણો હંમેશની જેમ ઉપર અને નીચે થાય છે અને બંને અવયવો સ્થિર થાય ત્યાં સુધી વધુ સમય માટે આના જેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.

અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે તમારી પ્રાર્થના ચાલુ રાખો અને તેને તીવ્ર કરો, જેમ કે, અમે વારંવાર પુનરાવર્તન કર્યું છે, આપણા ગુરુ મહારાજ એક મુશ્કેલ પુન:સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિના સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને તેમની ઝડપી પુન:સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ માટે મુખ્ય પરિબળ આપણી પ્રાર્થના હશે.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી,
મહા વરાહ દાસ