શુક્રવાર, ઓગસ્ટ ૧૭, ૨૦૧૮
(૧૫:૩૦ ભારતીય માનક સમય)

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો.
શ્રીલ પ્રભુપાદની જય!

હાલમાં ચિકિત્સકો ગુરુ મહારાજાને નળીરહિત કરવા માટે વિચારી રહ્યા છે. તેઓ તબક્કાવાર દેખરેખ કરશે કે શું તેઓ સામાન્ય રીતે શ્વાસ લેવામાં સક્ષમ છે. આ પ્રક્રિયા ૬ થી ૧૨ કલાક લેશે અને ગુરુ મહારાજ માટે ટ્રેકોસ્ટોમી ટાળવા માટે સફળ બનશે. આ તબક્કો ખૂબ જ નિર્ણાયક છે.

અમે ગુરુ મહારાજ માટે કોઈ પણ યાંત્રિક સહાય વિના સામાન્ય રીતે શ્વાસ લેવા માટે સક્ષમ થવા તીવ્ર અને ખાસ પ્રાર્થનાની વિનંતી કરીએ છીએ.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી,
મહા વરાહ દાસ