પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યગણ અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો.
શ્રીલ પ્રભુપાદની જય!

જેમ કે તમે જાણો છો, ગઈકાલે હોસ્પિટલે અમને બી+ શબની ઉપલબ્ધિ વિશે માહિતી આપી. સ્ટેન્લી હોસ્પિટલ અને સરકારી જનરલ ઈસ્પિતાલમાં બધા પ્રારંભિક પરીક્ષણો પૂર્ણ કરવા માટે ડોક્ટરોએ થોડો સમય લીધો, જેને તેઓએ આજે સવારે પૂર્ણ કર્યા.

આ ખાતરી કરી રહ્યા છીએ કે આજે ભારતીય માનક સમય મુજબ સવારે આશરે ૮:૪૫ કલાકે ગુરુ મહારાજને પ્રત્યારોપણ માટે ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે અને પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે.

અમે ગુરુ મહારાજના સફળ પ્રત્યારોપણ અને ત્યારબાદ તેમની ઝડપી પુનઃ સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ માટે જોરશોરથી પ્રાર્થના કરવા વિનંતી કરીએ છીએ.

ગુરુ મહારાજ એ તમામ લોકોનો આભાર માને છે કે જેઓ તેમના અને તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય ટીમ વતી,
મહા વરાહ દાસ