મારા પ્રિય ભક્તગણ,

જે લોકો આખી રાતની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે તે બધાનો આભાર. જે લોકો તેમની ભક્તિમય સેવામાં ચુસ્ત છે તે બધાનો આભાર. હું થોડી મિનિટોમાં ઓપરેશન થિયેટરમાં પ્રવેશ કરું છું.

આપનો સદૈવ શુભચિંતક,
જયપતાકા સ્વામી