શ્રીલ પ્રભુપાદે અવિરતપણે આપણને ઉપદેશ આપ્યો, તેમના શિષ્યો અને સામાન્ય જનતાને ઉપદેશ આપ્યો અને નવા વિશ્વની સ્થાપવાના કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. વાસ્તવમાં તે પહેલેથી જ સ્થાપિત થઈ ચૂક્યું છે. તે તેમના મગજમાં પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે. તેમની તીવ્ર ઇચ્છાથી આખું વિશ્વ આ ભૌતિક દૂષણથી પહેલેથી જ બચી ગયું છે. બસ આપણે ફક્ત આદેશને હાથ ધરવો પડશે. યુદ્ધ તો પહેલેથી જ થઈ ચૂક્યું છે. અર્જુનની જેમ તેમને પણ ધનુષ અને બાણ વડે ત્યાંથી બહાર જવું પડ્યું. કૃષ્ણએ પહેલેથી જ દરેકને મારી નાંખ્યા હતાં. તેમને ફક્ત ત્યાં જવું પડ્યું અને યુદ્ધ માટે પોતાને સમર્પિત કરવું પડ્યું.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૯
લોસ એન્જેલિસ, કેલિફોર્નિયા, સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા