ભક્તોને ફોટા અને વિડિયો લિંક્સ સાથે વિગતવાર વ્યાસ-પૂજા અહેવાલ info@vyasapuja.com પર જમા કરવા વિનંતી છે.

આ અહેવાલો ગુરુ મહારાજને વંચાવવામાં આવશે. તેથી તમારા અહેવાલને શક્ય એટલા જલ્દી મોકલો. આપનો ખુબ ખુબ આભાર.