શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજની પુનઃસ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ માટે https://www.jayapatakaswami.com/ પર પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલા પ્રાર્થના અહેવાલો

ગયા અઠવાડિયે અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યા પછી વિશ્વભરના ભક્તો તરફથી મળેલા પ્રતિસાદોની મોટી સંખ્યા!

વિશેષ જપ – ૩૫૪૦૨૯
શ્રીમદ્ ભાગવતમ (ભાદ્ર અભિયાન) – ૪૨૨૯
નરસિંહ કવચ – ૨૯૮૯૧
તુલસી પરિક્રમા – ૧૫૬૨૫૮
કીર્તન આયોજન – ૪૫૫૩
હરિનામ સહભાગીઓ – ૧૩૦૭૮
વિતરિત પુસ્તકો – ૨૮૭૪૦
પ્રભુપાદના પુસ્તકોનું વાંચન – ૧૪૨૫૩
ઉપવાસ – ૩૧૨૭
ઘીના દિપક – ૫૪૦૪૮
પવિત્ર ધામ પરિક્રમા – ૨૦૮૭૫
યજ્ઞ – ૪૨૯
પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન – ૨૨૪૨
દાન-પુણ્ય – ૪૬૮૯૪૮
ફૂલ / ફળ – ૧૬૭૩૯
બ્રહ્મ મુહુર્ત – ૧૧૩૩૭
મંગલા આરતી – ૨૧૧૨૪
સભાખંડ / ગૃહ કાર્યક્રમ – ૪૧૭૫
ભક્તિમય સેવામાં કલાકો – ૨૧૨૦૫૧

જો તમે હજી સુધી તમારા અહેવાલો પ્રસ્તુત કર્યા નથી, તો કૃપા કરીને https://www.jayapatakaswami.com/
વેબસાઇટ પર પ્રસ્તુત કરો.

ભલે તે એક વિશેષ જપ હોય, અથવા એક પુસ્તકનું વિતરણ અથવા હરિનામમાં જોડાયા હોય તો પણ, તમારા પ્રત્યેક ભક્તિમય કાર્યની ગણતરી થાય છે!

તો કૃપા કરીને તમારા આંકડા નિયમિત રીતે પ્રસ્તુત કરવાનું ચાલુ રાખો જેથી કરીને તમારી પ્રાર્થનાના અહેવાલો ગુરુ મહારાજાને આપી શકાય!

(મહેરબાની કરીને નોંધ લેશો કે તમે નિયમિત ધોરણે બહુવિધ અહેવાલો પ્રસ્તુત કરી શકો છો).

ગુરુ મહારાજ માટે તમારી બધી જ અદભૂત સેવાની જય!

હરે કૃષ્ણ!