-સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે અને બીજી ઘણી સંસ્થાઓ છે, તેઓ વાસ્તવિક શાંતિ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ તે થઈ રહ્યું નથી. ખામી એ છે કે મૂળ ખોટું છે.

જીવ જાગો! સૂઈ રહેલા આત્માઓ, જાગો!

જે કોઈ ભગવાનના નામનું આહ્વાન કરે છે, તે બચશે.
અને આ વિશ્વની કેટલીક દેખીતી ઉકેલી ન શકાય તેવી સમસ્યાઓ હલ કરવામાં મદદ કરવા માટે અમે નમ્રતાપૂર્વક અને આધીનતાપૂર્વક આ પ્રસ્તુત કરવા માટે તૈયાર છીએ.

મહામારી પહેલા નસીબદાર લોકો.

આ પ્રેમ અને શાંતિ માટે છે.
 “અમે આ મંત્ર-જપને સમગ્ર વિશ્વને પ્રેમ અને શાંતિની અનુભૂતિથી સમર્પિત કરીએ છીએ”

ચાલો આપણે ૧૦ લાખ લોકોને “અનન્ય પ્રેમાળ નેટવર્ક” નું નિર્માણ કરીને મહામંત્રના સંપર્કમાં લાવીએ જે દરેક શહેર અને ગામ સુધી પહોંચશે.

માનવતા અને તમામ જીવોના ઉત્થાન માટે

વરિષ્ઠ મંત્ર-જપ કર્તાઓના સમર્થનથી

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે

-આ પ્રેમ અને શાંતિ માટે છે.
-આ હું પ્રેમ અને શાંતિ માટે સમર્પિત કરું છું.

-મારી નમ્ર વિનંતી: કૃપા કરીને ભગવાનના નામનો જપ કરવા માટે શક્ય એટલા વધુ લોકો સુધી પહોંચવા માટે તમારા પ્રભાવનો ઉપયોગ કરો.

પ્રેમ અને શાંતિ માટે જપ કરો
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે

અને અમે આપ સહુને આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ!
હું કેવી રીતે ભાગ લઈ શકું?

૧. પ્રેમ અને શાંતિ માટે મંત્રનો જપ કરતો વિડિઓ રેકોર્ડ કરો.
૨. આપના સોશીયલ પેજ પર #FORLOVEANDPEACE હેશટેગ સાથે અપલોડ કરો.
૩. આપના જપને fortunate-people.com પર મોકલો.

સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરીને ભાગ લેવા માટે ૫૦૦૦ માંથી એક બનો

સાથે મળીને આપણે ૧૦ લાખ લોકો સુધી પહોંચીશું.

શ્રીલ પ્રભુપાદ અને અને શ્રી પંચ તત્ત્વને પ્રેમની ભેટ