ભગવાન તેમના ભક્તોને બચાવવા માટે અને તેમની અદ્ભૂત લીલાઓનું પ્રદર્શન કરવા માટે રામચંદ્રના રૂપમાં આવી ગયા છે. રાવણની તુલના વાસનાથી ગ્રસ્ત વ્યક્તિના રૂપમાં કરવામાં આવી છે કારણકે તે સંપૂર્ણ રીતે તેની વાસના દ્વારા નિયંત્રિત હતો. આપણે સાવધાન રહેવું જોઈએ. આપણે રાવણની સમાન બનવા માંગતા નથી, આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓ કે વાસના દ્વારા નિયંત્રિત, પણ આપણે પોતાને ભગવાન કૃષ્ણના સનાતન દાસ તરીકે સંલગ્ન કરવા ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
શ્રી રામ નવમી,
એપ્રિલ ૨૦૧૨