બાંગ્લાદેશ સ્પિરિચ્યુઅલ સફારી ૨૦૧૮ માં ભાગ લઈ રહેલ દરેક વ્યક્તિ વૈષ્ણવોના આ અદ્ભુત સંમેલનનો ભાગ હશે !!

કૃપા કરીને બાંગ્લાદેશમાં પ્રવાસી વિઝા મેળવવા વિશેની માહિતી મેળવવા માટે સંપર્કમાં રહેશો.

એ પણ ધ્યાન રાખો કે ભારતમાં ફરી પ્રવેશ મેળવવા માટે તમને બેવડા કે બહુવિધ પ્રવેશ વિઝાની જરૂર પડશે.

તારીખ અને નિશ્ચિત માર્ગ હજુ પણ પ્રક્રિયામાં છે, પરંતુ આપણે ભગવાન ગૌરંગના લીલા સ્થળો જેમ કે રૂપ અને સનાતન ધામ, સિલ્હટ (અદ્વૈત આચાર્યનું જન્મસ્થળ) અને ચિત્તાગોંગ (પૂંડરિક વિદ્યાનિધિનું જન્મસ્થળ) જેવા ઘણા પવિત્ર સ્થળોની મુલાકાત લઈશું.

અમે નિશ્ચિત માર્ગને અંતિમ રૂપ આપ્યા બાદ તરત જ જાણ કરીશું.

નોંધણી અથવા વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને spiritualsafari@gmail.com પર લખો.