“દીક્ષા લેવી એ ના ફક્ત વચન લેવું, વ્યક્તિગત અભ્યાસ કરવો પણ ભગવાન ચૈતન્યને સમર્પણ કરવું અને માટે શક્ય તેટલી સેવા કરવાનો પ્રયાસ કરવો. આપણે ખૂબ નસીબદાર છીએ કે આપણી પાસે સેવા કરવા માટે પ્રભુપાદ છે અને આ સંદેશ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાવા માટે કૃષ્ણ દ્વારા તેમને મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેથી આપણે પ્રભુપાદ અને પાછલા આચાર્યોની પંક્તિમાં આવી રહ્યા છીએ અને આપણે કંઈક કરવાનો પ્રયાસ કરવા માંગીએ છીએ જેથી પ્રભુપાદને આપણા પર ગર્વ થાય. ”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪
તિરુપતિ, ભારત