મહામંત્રના એક અબજ વધારાના જપ કરવાનો એક દુર્લભ અવસર. અમે તેને જળથી ભરેલા કળશમાં અર્પણ કરીશું. આ દિવ્ય જળનો ઉપયોગ વિશ્વના લાભ માટે નૃસિંહ યંત્રના અભિષેક માટે કરવામાં આવશે.

કૃપા કરીને અન્યને પ્રેરણા આપવા માટે તમારા લાઈવ જપને જપથોન ૨૪/૭ પર શેર કરો
https://www.facebook.com/groups/Japathon24by7

તમે નીચે આપવામાં આવેલી લીંક પર ૧ માર્ચ ૨૦૨૦ થી આજ સુધીના તમારા વધારાના જપનો રિપોર્ટ પોસ્ટ કરી શકો છો
https://tinyurl.com/japathon-reporting

અત્યાર સુધી આપણે ૧ અબજ + લક્ષ્યમાંથી ૨,૪૮,૦૦૦ મહામંત્ર સુધી પહોંચી ગયા છીએ. આપણો લક્ષ્યાંક ૨૬ ઓગસ્ટ રાધાષ્ટમીના દિવસ સુધીમાં ૧ અબજ જપ કરવાનો છે!

કૃપા કરી જપ કરો અને ખુશ રહો
તમારા જપ વિશ્વને બચાવશે!