“હું શારીરીક રીતે વાસ્તવમાં ક્યાં છું તે તપાસ કરવા માટે હું ગ્લેનેગલ્સ ગ્લોબલ હેલ્થ વિલેજમાં છું. હું ઈસ્કૉન ચેન્નઈમાં ભગવાન જગન્નાથની સ્નાન યાત્રા જોયા પછી આવ્યો છું. મંદિર ખિચોખિચ ભરેલું હતું. ભગવાન જગન્નાથ શરદીમાં સપડાઈ ગયા છે અને હવે સારવાર લઈ રહ્યા છે. આપણે આશા રાખીએ કે રથયાત્રાના સમય સુઘીમાં તેમને સારું થઈ જશે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮