“પ્રભુપાદે જાહેર કર્યું કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઉન્નત બનવું એ એક મહાન રહસ્ય છે. આ એક મહાન રહસ્ય છે, તે રહસ્ય એ છે કે મનુષ્યએ આધ્યાત્મિક ગુરુ અને પાછલા આચાર્યોની દયા માટે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવાની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. મનુષ્યએ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. તેણે મહાન વૈષ્ણવોની દયાની ઇચ્છા કરવી જોઈએ. આ એક ખુલ્લું રહસ્ય છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ, તેમણે હંમેશાં આ બતાવ્યું હતું, તેઓ હંમેશાં અગાઉના આચાર્યોની ઇચ્છાઓને સંતોષવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૧૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૯
લોસ એન્જલસ, કેલિફોર્નિયા, યુએસએ