૧. તમે એક વધારાનો દીવો અર્પણ કરી શકો છો અને તમારા પરિવાર અથવા મિત્રોને ગુરુ મહારાજ વતી વધારાનો દીવો અર્પણ કરવા કહી શકો છો.

૨. તમે બીજા લોકોને ભગવાન દામોદરને દીવો અર્પણ કરવા પ્રેરિત કરી શકો છો. કૃપા કરીને નોંધ રાખો કે આ રીતે કેટલી આત્માઓ ઘીનો દીવો અર્પણ કરવા માટે આપના દ્વારા પ્રેરિત થઈ અને કુલ કેટલા દીવા અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા.

૩. જો તમે કોઈ મંદિરની મુલાકાત લો છો અને તમે દીવો અર્પણ કરો છો, તો કૃપા કરીને ગુરુ મહારાજ વતી અર્પણ કરો અને ૧૦ લાખ દીવાની સંખ્યાના અભિયાન ઝુંબેશ તરફ ગણવા માટે અદ્યતન કરો.

૪. જો તમે એક યાત્રાના નેતા છો તો કૃપા કરીને તમારા પ્રવાસની ગણતરીને અદ્યતન કરો. અદ્યતનના પુનરાવર્તનથી બચવા માટે, અહેવાલ ગણતરીની જવાબદારી લેવા માટે કૃપા કરીને દરેક યાત્રામાંથી એક અથવા બે ભક્તોને નિયુક્ત કરો. અમારી પાસે બે અહેવાલ યોજના હશે: વ્યક્તિગત અહેવાલ અને સમૂહ (યાત્રા) અહેવાલ. વ્યક્તિગતરૂપથી તમે પ્રેરિત કરેલી આત્માઓની સંખ્યા અને અર્પણ કરવામાં આવેલ દીવાની કુલ સંખ્યા (અહેવાલ રજૂ કરવાના તે બિંદુ સુધી) ને અદ્યતન કરી શકો છો. સમૂહ માટે, કૃપા કરીને સમૂહના નેતાને નક્કી કરવા દો કે દરરોજ અહેવાલની ગણતરી કોણ અદ્યતન કરશે.

૫. ભગવાન દામોદરને દીવો અર્પણ કરવા દ્વારા આ અદ્ભૂત દામોદર (કાર્તિક) માસના યજ્ઞમાં ભાગ લેવા માટે બીજાઓને પ્રેરિત કરવા માટે આપણા પ્રયત્નો કૃષ્ણ અને ગુરુ મહારાજ માટે ખરેખર પ્રસન્નતા છે.

કૃપયા નોંધ કરો:

કેટલાક ભક્તો ગુરુ મહારાજ વતી એક જ દિવસમાં ઘણા બધા દીવા અર્પણ કરવા માંગે છે. આ એક સારી ઇચ્છા છે પરંતુ આ અભિયાનનો આ હેતુ નથી. આનો હેતુ બીજા લોકોને ભગવાન દામોદરને દીવો અર્પણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે, અને આ સેવા ગુરુ મહારાજને સમર્પિત કરવામાં આવશે.

કૃપા કરીને આપના પરિવારના સભ્યો સહિત, કોઈને પણ ઘીનો દીવો અર્પણ કરવા માટે દબાણ ન કરો. કૃષ્ણ પ્રેમ અને કરુણા સાથે કરેલી આપણી સેવાનો સ્વીકાર કરશે.

ભગવાન દામોદર અને ગુરુ મહારાજ કૃપા કરીને આપણામાંથી બધાને ૧૦ લાખ ઘીના દીવાના વિશ્વવ્યાપી લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે આપણા વિનમ્ર પ્રયત્નોમાં સફળ થવા માટે આશીર્વાદ આપે.

હરે કૃષ્ણ!

શ્રી શ્રી રાધા દામોદરની જય!
શ્રીલ પ્રભુપાદની જય!
ગુરુ મહારાજની જય!

નીચેનાનો ઉપયોગ કરીને તમારા અહેવાલો પ્રકાશિત કરો:

Official Website:

Homepage

સાથે સાથે, કૃપા કરીને તમારા ચાલી રહેલા દામોદર પ્રચાર વિશે આપેલા વૈશ્વિક વોટ્સએપ સમૂહ પર પ્રકાશિત કરો:

https://chat.whatsapp.com/JA8vh53B65LLKbXrSeZKjp

(કૃપા કરીને નોંધ કરો, આ ગ્રુપ ૨ છે, જો તમે પહેલેથી જ વોટ્સએપ ગ્રુપ ૧ માં જોડાયા છો, તો તમારે ઉપરોક્ત સમૂહમાં ફરીથી જોડાવાની જરૂર નથી)

તમારી દામોદર કાર્તિક માસની પ્રચાર પ્રવૃત્તિઓ, ફોટો અને વિડિયો આંતરરાષ્ટ્રીય હરિનામ યજ્ઞ ફેસબુક પેજ પર પ્રકાશિત કરો કે જે ગુરુ મહારાજની ઝડપી પુન:સ્વાસ્થ્ય ર્પ્રાપ્તિ માટે સંપૂર્ણપણે સમર્પિત છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય હરિનામ યજ્ઞ ફેસબુક પેજ:
https://www.facebook.com/groups/882047041862468/