શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ માટે સૌથી શુભ નિર્જળા એકાદશીના રોજ ૩૬ કલાક કીર્તન અને જપ મેરેથોન

૨૩મી-૨૪મી જૂન ૨૦૧૮ પ્રિય ભક્તગણ, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રી ગુરુ અને શ્રી ગૌરાંગની જય! શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! અમે ૨૩મી જૂન થી ૨૪મી જૂન ૨૦૧૮ સુધી, શનિવાર-રવિવાર (પાંડવ નિર્જળા એકાદશી) આગામી વિશ્વવ્યાપી ઝૂમ કીર્તન/જપ વિડીયો સંમેલન અને પ્રાર્થના...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज के लिए सबसे शुभ निर्जला एकादशी के दिन ३६ घंटा कीर्तन और जप मैराथन

२३ – २४जून २०१८ प्रिय भक्तगण, कृपया हमारे विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय! श्रील प्रभुपाद की जय! हम २३ जून से २४ जून २०१८, शनिवार-रविवार (पाण्डव निर्जला एकादशी) तक अगला विश्वव्यापी ज़ूम कीर्तन/जप वीडियो सम्मेलन और प्रार्थना मैराथन का...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज के लिए सबसे शुभ निर्जला एकादशी के दिन २४-घंटा कीर्तन और जप मैराथन

२३ जून २०१८ प्रिय भक्तगण, कृपया हमारे विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय! श्रील प्रभुपाद की जय! हम २३ जून २०१८, शनिवार (पाण्डव निर्जला एकादशी) के दिन २४ घंटे के लिए दुनिया भर में अगले ज़ूम कीर्तन/जप वीडियो सम्मेलन और प्रार्थना मैराथन का आयोजन...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ માટે સૌથી શુભ નિર્જળા એકાદશીના રોજ ૨૪ કલાક કીર્તન અને જપ મેરેથોન

૨૩મી જૂન ૨૦૧૮ પ્રિય ભક્તગણ, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રી ગુરુ અને શ્રી ગૌરાંગની જય! શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! અમે ૨૩મી જૂન ૨૦૧૮, શનિવારના રોજ (પાંડવ નિર્જળા એકાદશી) ૨૪ કલાક માટે આગામી વિશ્વવ્યાપી ઝૂમ કીર્તન/જપ વિડીયો સંમેલન અને પ્રાર્થના મેરેથોનનું...