શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી-ગુરુ મહારાજનો સત્તાવાર આરોગ્ય સુધારો, એપ્રિલ ૨૩, ૨૦૧૮

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર; શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરી મારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. કાલે સાંજે ૭ વાગે ગુરુ મહારાજને આઇસીયુમાં દાખલ કર્યા બાદ, તેમને પોતાના પ્રયત્નથી શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થતી હતી, તેથી તમામ ડોક્ટરોની સહમતીથી...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी – गुरु महाराज का आधिकारिक स्वास्थ्य अद्यतन अप्रैल २३, २०१८

प्रिय गुरु-परिवार; गुरु महाराज के शिष्य और शुभेच्छक, कृपया मेरा नम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। कल रात ७ बजे गुरु महाराज को आईसीयू में भर्ती करने के बाद, उन्हें अपने प्रयासों से सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए सभी चिकित्सकों की...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો સત્તાવાર આરોગ્ય સુધારો, એપ્રિલ ૨૨, ૨૦૧૮

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો કૃપા કરી મારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. આજે બપોરે લગભગ ૩ વાગે, ગુરુ મહારાજ ફરિયાદ કરી રહ્યા હતા કે તેમને ઠંડી લાગી રહી છે અને એક કલાકની અંદર તેમને ઉચ્ચ તાવ શરૂ થઈ ગયો. ડૉ. આચાર્યરત્ન દાસે...