શ્રી શ્રીમદ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો સત્તાવાર આરોગ્ય સુધારો: ૧૩/૧૨/૨૦૧૭ (૧૧:૦૦ દિલ્હી – સમય)

ગુરુ મહારાજના પ્રિય શિષ્યો અને શુભ ચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશોજી. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. આ રિપોર્ટ તમને જાણ કરે છે કે ગુરુ મહારાજે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લિવર અને બાઈલરી સાયન્સ(આઈએલબીએસ) દિલ્હીમાં સ્વાસ્થ્યની નિયમિત તપાસ કરાવી છે. કિડનીના પરિમાણોમાં...

श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी – गुरु महाराज का आधिकारिक स्वास्थ्य अद्यतनः 13/12/2017 (11:00 दिल्ली – समय)

गुरु महाराज के प्रिय शिष्यों और शुभचिंतको, कृपया हमारे विनम्र प्रणाम को स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। यह रिपोर्ट आपको सूचित करती है कि गुरु महाराज ने इन्स्टिट्युट ऑफ लिवर एन्ड बाईलरी सायन्स(ILBS) दिल्ही में नियमित स्वास्थ्य जांच प्राप्त की है। गुर्दे के मापदंडों...

GM Health Update 21/06/15 (19:15 Delhi)

Dear devotees and well wishers, Please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada.  Guru Maharaja is still at the hospital, after being out of the ICU for 10 days, and is responding positively to the treatment. He attributes his recovery to all the...

Health Update 17/06/15 (21:00 Delhi)

Dear devotees and well wishers, Please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. After almost a month of being in the ICU and a week’s stay at the VIP room Guru Maharaja finally came out on his wheel chair onto the hospital corridors. This...

Health Update 14/06/15 (23:45 Delhi)

Dear Devotees and well-wishers, Please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaja’s overall health situation is steadily progressing. Every day the tests show that he is getting back to the condition that he was in before the latest...

Health Update 14/06/15 (23:45 Delhi)

Dear Devotees and well-wishers, Please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaja’s overall health situation is steadily progressing. Every day the tests show that he is getting back to the condition that he was in before the latest...