મીડિયા સૂચના ઓગસ્ટ ૧૬, ૨૦૧૮ (૧૩:૦૦ ભારતીય માનક સમય)

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! ગુરુ મહારાજ સારા થઈ રહ્યા છે. ડોક્ટરોએ દવાઓને ઓછી કરવાનું શરૂ કર્યું છે, અને ગુરુ મહારાજને આજે સાંજે નળી રહિત કરવામાં આવી શકે છે. ગુરુ મહારાજ...

મીડિયા સૂચના ઓગસ્ટ ૧૬, ૨૦૧૮ (૧૦:૦૦ ભારતીય માનક સમય )

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! ગુરુ મહારાજ ઠીક છે. આઈસીયુની નર્સોએ સૂચવ્યું કે તેઓ સવારે શ્રીલ પ્રભુપાદના ઓડિયોનો જવાબ આપી રહ્યા હતા. ઑન-ડ્યૂટી એનેસ્થેસિસ્ટ અનુસાર, ગુરુ...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી – ગુરુ મહારાજનો અતિ આવશ્યક અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય સુધારો – ૪ (સંક્ષિપ્ત)

ઓગસ્ટ ૧૬, ૨૦૧૮ (ભારતીય માનક સમય અનુસાર સવારે ૦૨:૨૧ કલાકે) પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! ગુરુ મહારાજને આઇસીયુમાં સ્થાનાંતરિત કર્યા બાદ ૭ કલાક કરતાં વધુ સમય થઈ ગયો છે. અત્યાર...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી – ગુરુ મહારાજનો અતિ આવશ્યક અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય સુધારો – ૩

ઓગસ્ટ ૧૫, ૨૦૧૮ (ભારતીય માનક સમય ૧૯:૩૦) પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! અમને જણાવવામાં આવ્યું છે કે યકૃત અને કિડની ના બંન્ને પ્રત્યારોપણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે અને...

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી – ગુરુ મહારાજનો અતિ આવશ્યક અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય સુધારો ઓગસ્ટ ૧૫, ૨૦૧૮

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યગણ અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! અમને હમણાં ડૉ. રિલા દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે કે યકૃત ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સફળ રહ્યું છે અને તે સારી રીતે કામ કરી રહ્યું છે. કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ શરૂ...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી – ગુરુ મહારાજનો અતિ આવશ્યક સત્તાવાર સ્વાસ્થ્ય સુધારો ઓગસ્ટ ૧૫, ૨૦૧૮

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યગણ અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! જેમ કે તમે જાણો છો, ગઈકાલે હોસ્પિટલે અમને બી+ શબની ઉપલબ્ધિ વિશે માહિતી આપી. સ્ટેન્લી હોસ્પિટલ અને સરકારી જનરલ ઈસ્પિતાલમાં બધા પ્રારંભિક પરીક્ષણો...