શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ માટે સૌથી શુભ નિર્જળા એકાદશીના રોજ ૩૬ કલાક કીર્તન અને જપ મેરેથોન

૨૩મી-૨૪મી જૂન ૨૦૧૮ પ્રિય ભક્તગણ, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રી ગુરુ અને શ્રી ગૌરાંગની જય! શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! અમે ૨૩મી જૂન થી ૨૪મી જૂન ૨૦૧૮ સુધી, શનિવાર-રવિવાર (પાંડવ નિર્જળા એકાદશી) આગામી વિશ્વવ્યાપી ઝૂમ કીર્તન/જપ વિડીયો સંમેલન અને પ્રાર્થના...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ માટે સૌથી શુભ નિર્જળા એકાદશીના રોજ ૨૪ કલાક કીર્તન અને જપ મેરેથોન

૨૩મી જૂન ૨૦૧૮ પ્રિય ભક્તગણ, કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રી ગુરુ અને શ્રી ગૌરાંગની જય! શ્રીલ પ્રભુપાદની જય! અમે ૨૩મી જૂન ૨૦૧૮, શનિવારના રોજ (પાંડવ નિર્જળા એકાદશી) ૨૪ કલાક માટે આગામી વિશ્વવ્યાપી ઝૂમ કીર્તન/જપ વિડીયો સંમેલન અને પ્રાર્થના મેરેથોનનું...

તમારા પુરુષોત્તમ માસના અહેવાલો જમા કરો

પ્રિય ભક્તો અને સ્થાનિક સંયોજકો, કૃપા કરીને તમારા પુરુષોત્તમ માસના અહેવાલો www.jayapatakaswami.world પર પોસ્ટ કરો જેથી અમે ગુરુ મહારાજને તમામ અહેવાલો વંચાવી શકીએ. અમે દરેક વ્યક્તિની પુરુષોત્તમ માસ દરમિયાન વિવિધ સેવાઓમાં ભાગ લેવા બદલ નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રશંસા કરીએ છીએ. કૃપા...

શ્રીપાદ મહાવરાહ પ્રભુ તરફથી સત્તાવાર સંદેશ ૧૨મી જૂન ૨૦૧૮ ચેન્નઈ, ભારત

પ્રિય ગુરુ-ભાઈઓ, ગુરુ-બહેનો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો. કૃપા કરીને મારા વિનમ્ર પ્રણામ સ્વીકારો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. ગુરુ મહારાજ ચેન્નઈમાં તબીબી નિરીક્ષણ હેઠળ છે અને સૂચિત યકૃત અને કિડની પ્રત્યારોપણ માટેની તૈયારીમાં વિવિધ સારવારોનું પાલન...

શ્રીપાદ મહા વરાહ પ્રભુ તમામ શિષ્યોને વિનંતી કરે છે કે તેઓ ગુરુ મહારાજના ઝડપી સ્વાસ્થ્ય લાભ માટે દૈનિક પ્રાર્થનામાં નીચેની પ્રાર્થનાને ઉમેરી શકે છે

“પ્રિય ભગવાન પુરુષોત્તમ (કૃષ્ણ), જો આપની ઇચ્છા હોય તો, કૃપા કરીને અમારા પ્રિય આધ્યાત્મિક પિતા / શુભચિંતક શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજને આગામી સારવારની સફળતા માટે અને વિશ્વના દરેક ખૂણામાં ગૌરાંગ મહાપ્રભુની મહિમાને સફળતાપૂર્વક પ્રસાર કરવા સારા...

વિશાળ વિશ્વવ્યાપી ઑનલાઇન વિડિયો સંમેલન જપ મેરેથોન માટે ઉપયોગી માર્ગદર્શન

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ માટે ૧૦મી જૂન, ભારતીય માનક સમય મુજબ રવિવારે સાંજે ૬:૩૦ કલાકે કરો – અમારી પાસે મર્યાદિત સંખ્યામાં સ્થાન છે (૫૦૦) તેથી શક્ય હોય ત્યારે કૃપા કરીને સમૂહ તરીકે જોડાઓ. ઉદાહરણ તરીકે મંદિરોમાં, બી.વી. સમૂહો, ઘરે, તમારા પરિવાર...