શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી-ગુરુ મહારાજનો સત્તાવાર આરોગ્ય સુધારો, એપ્રિલ ૨૫, ૨૦૧૮

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર; શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરી અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. આજે સવારે સારવાર કરી રહેલ ડોકટરોની ટીમે ગુરુ મહારાજની આરોગ્ય સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી તેઓએ ગુરુ મહારાજને આઇસીયુમાંથી સ્થાનાંતરિક કરવાનું નક્કી...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી-ગુરુ મહારાજનો સત્તાવાર આરોગ્ય સુધારો એપ્રિલ ૨૪, ૨૦૧૮

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર; શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરી મારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. નળી બહાર નીકાળ્યા બાદ (વેન્ટિલેટર બંધ કર્યા બાદ) ગુરુ મહારાજ ખૂબ સારી રીતે કરી રહ્યા છે પરંતુ ડોકટરોની અપેક્ષા પ્રમાણે નહીં. ડોકટરો આજે બપોરે તેમને...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી-ગુરુ મહારાજનો સત્તાવાર આરોગ્ય સુધારો, એપ્રિલ ૨૩, ૨૦૧૮

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર; શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો, કૃપા કરી મારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. કાલે સાંજે ૭ વાગે ગુરુ મહારાજને આઇસીયુમાં દાખલ કર્યા બાદ, તેમને પોતાના પ્રયત્નથી શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થતી હતી, તેથી તમામ ડોક્ટરોની સહમતીથી...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો સત્તાવાર આરોગ્ય સુધારો, એપ્રિલ ૨૨, ૨૦૧૮

પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો કૃપા કરી મારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. આજે બપોરે લગભગ ૩ વાગે, ગુરુ મહારાજ ફરિયાદ કરી રહ્યા હતા કે તેમને ઠંડી લાગી રહી છે અને એક કલાકની અંદર તેમને ઉચ્ચ તાવ શરૂ થઈ ગયો. ડૉ. આચાર્યરત્ન દાસે...

બે વિધિઓ

“બે વિધિઓ છે, એકને પંચરાત્રિક-વિધિ કહેવામાં આવે છે અને બીજીને ભાગવત-વિધિ કહેવામાં આવે છે. ભાગવત-વિધિ એટલે દરરોજ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો અને ભાગવતમ સાંભળવું. પંચરાત્રિક-વિધિ એટલે મંગળ-આરતી, પૂજા, જેવી બધી પૂજા કરવી, ઔપચારિક પૂજા કરવી. તેથી મનુષ્યે એક અથવા...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી – શ્રીલ પ્રભુપાદ કથા, ૧૮/૪/૧૮, ચેન્નઈ

દરરોજ સવારે પ્રભુપાદ ચારે બાજુ ચાલતા અને માયાપુર પરિસર જોતા હતા. અને જો કોઈ કચરો અથવા કર્કટ હોય, તો તેઓ તેને નિર્દેશિત કરતા. તો તેઓ ઈચ્છતા હતા કે અમે જગ્યાને સ્વચ્છ અને સારું રાખીયે. તેઓ સામાન્ય રીતે પ્રાતઃકાલીન ભ્રમણ માટે જતા હતા. જો કોઈ મૂલાકાત હોય, તો તેઓ તેને પસંદ...